Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Analizy przepływów

Do obliczeniowej symulacji przepływów wykorzystujemy zarówno oprogramowanie własne, akademickie, jak i komercyjne.

Podstawowe narzędzia do projektowania i optymalizacji, opracowane oraz zaimplementowane przez nas, stanowią:

 • metodyka parametryzacji obiektów pod kątem projektowania i optymalizacji
  ich własności aerodynamicznych;
 • metodyka wielokryterialnego i multidyscyplinarnego projektowania i optymalizacji bazująca na algorytmach genetycznych oraz metamodelach;
 • metodyka projektowania eksperymentu.

Analizy przepływów – podstawowy zakres usług

 • budowa modeli parametrycznych obiektów do badań i optymalizacji (profil, skrzydło, kanał dolotowy silnika, dysza wylotowa silnika, itp.);
 • projektowanie profili lotniczych;
 • wielokryterialne i multidyscyplinarne projektowanie samolotów oraz jego elementów;
 • aerodynamiczne projektowanie kanałów przepływowych;
 • aerodynamiczne projektowanie wirnika nośnego śmigłowca;
 • projektowanie śmigieł, wirników elektrowni wiatrowych, itp.
 • symulacja opływu samolotu i jego elementów;
 • symulacja opływu śmigłowca i jego elementów oraz interferencji z otoczeniem;
 • przepływy niestacjonarne ze zmienną w czasie geometrią obszaru przepływu;
 • symulacja w pełni trójwymiarowego opływu pracującego wirnika nośnego śmigłowca (w locie postępowym i w zawisie) bazująca na rozwiązaniu URANS;
 • modelowanie wzajemnych oddziaływań ośrodka i struktury łopat wirnika (wahania
  i odkształcenia łopat);
 • symulacja przepływów w kanałach (np. w kanałach dolotowych silników lotniczych).
Skip to content