Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Analiza termiczna

Analiza termiczna stanowi zespół metod badawczych dostarczających informacji na temat zmian właściwości chemicznych i fizycznych zachodzących podczas ogrzewania/chłodzenia substancji. Metody te umożliwiają określenie takich parametrów termicznych, jak na przykład:

 • temperatura zeszklenia, 
 • topnienia, 
 • rozkładu, 
 • ciepło topnienia, 
 • ciepło właściwe,
 • przemiany polimorficzne.

Analiza termiczna – możliwości badawcze

Zakres oferowanych przez nas badań:

 • analiza termiczna:
  • DMA, 
  • DSC, 
  • TGA, 
  • FTIR;
 • wyznaczanie temperatury zeszklenia wg norm:
  • ASTM E1640, 
  • ASTM D7028;
 • entalpia topnienia i krystalizacja polimerów:
  • ASTM D3418;
 • badanie rozszerzalności termicznej wg normy ASTM E228,
 • analiza termograwimetryczna wg normy ASTM E1131.

Analiza termiczna – wyposażenie

 • dynamiczny analizator termomechaniczny Perkin Elmer DMA 8000:
  • wyznaczanie temperatury zeszklenia, 
  • zakres temperatur: -180°C ÷ +400°C, 
  • możliwość realizacji pomiarów właściwości mechanicznych i lepkosprężystych takich materiałów, jak:
   • termoplasty, 
   • tworzywa termoutwardzalne, 
   • elastomery,
   •  ceramika, 
   • metale;
 • skaningowa kalorymetria różnicowa DSC:
  • analiza przemian fazowych, 
  • wyznaczanie ciepła właściwego, 
  • temperatury zeszklenia, 
  • temperatury topnienia, 
  • temperatury krystalizacji, 
  • badanie procesów sieciowania żywic,
  • przedmioty badania stanowią:
   • tworzywa sztuczne, 
   • kompozyty, 
   • żywice, 
   • związki organiczne i nieorganiczne, 
   • minerały 
   • próbki pochodzenia naturalnego;
 • analiza termograwimetryczna TGA:
  • identyfikacja badanego materiału, 
  • analiza jego składu, 
  • określanie zawartości napełniacza oraz innych dodatków, 
  • określanie stabilności termicznej takich materiałów jak:
   • tworzywa sztuczne, 
   • kompozyty, 
   • związki organiczne i nieorganiczne, 
   • minerały,
   • próbki pochodzenia naturalnego;
 • spektrofotometria FTIR – określanie składu chemicznego badanego materiału;
 • dylatometr Anter UNITHERMTM 1000 – badanie rozszerzalności termicznej, zakres temperatur: -196°C ÷ +1100°C.
Skip to content