25 kwietnia 2016 roku odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Andrzeja Iwaniuka pt.: „Optymalizacja parametrów lekkiego samolotu w fazie projektu wstępnego”. Promotorem pracy doktorskiej był dr hab. inż. Witold Wiśniowski.

Komisja Doktorska podjęła decyzję o zwróceniu się do Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa o nadanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn Andrzejowi Iwaniukowi oraz  o wyróżnienie pracy.

Skład Komisji Doktorskiej:

  • dr. hab. inż. Zdobysław Goraj – przewodniczący,
  • dr hab. inż. Roman Domański,
  • dr hab. inż. Maciej Bossak,
  • dr hab. inż. Kazimierz Szumański,
  • dr hab. inż. Cezary Galiński, prof. Instytutu Lotnictwa,
  • dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski,
  • dr hab. inż. Piotr Wolański,
  • dr hab. inż. Andrzej Żyluk – recenzent,
  • dr hab. inż.Tomasz Goetzendorf-Grabowski, prof.PW – recenzent,
  • dr hab. inż. Witold Wiśniowski, prof. ILot – promotor.
Podziel się wpisem