Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Iwaniuka

25 kwietnia 2016 roku odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Andrzeja Iwaniuka pt.: „Optymalizacja parametrów lekkiego samolotu w fazie projektu wstępnego”. Promotorem pracy doktorskiej był dr hab. inż. Witold Wiśniowski. Komisja Doktorska podjęła decyzję o zwróceniu się do Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa o nadanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn Andrzejowi Iwaniukowi oraz  o wyróżnienie pracy. Skład Komisji Doktorskiej: […]

Skip to content