Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Edyty Słupeckiej

Instytut Lotnictwa w Warszawie uprzejmie zawiadamia, że w dniu 19 grudnia 2016 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 w Instytucie Lotnictwa, Warszawa, Al. Krakowska 110/114 w sali konferencyjnej nr 4 w budynku Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych X2 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Edyty Słupeckiej na temat: „Analiza i badanie ryzyka w laboratoriach badawczych w kontekście doskonalenia funkcjonowania działalności laboratoryjnej”. Promotor: dr hab. inż. Marek Roszak, Politechnika Śląska Recenzenci: […]

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Iwaniuka

25 kwietnia 2016 roku odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Andrzeja Iwaniuka pt.: „Optymalizacja parametrów lekkiego samolotu w fazie projektu wstępnego”. Promotorem pracy doktorskiej był dr hab. inż. Witold Wiśniowski. Komisja Doktorska podjęła decyzję o zwróceniu się do Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa o nadanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn Andrzejowi Iwaniukowi oraz  o wyróżnienie pracy. Skład Komisji Doktorskiej: […]

Skip to content