Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Grygorcewicza

Instytut Lotnictwa w Warszawie uprzejmie zawiadamia, że w dniu 17 stycznia 2018 roku (środa) o godz. 11:00 w Instytucie Lotnictwa, Warszawa, Al. Krakowska 110/114 w sali konferencyjne nr 4 w budynku Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych X2 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Grygorcewicza na temat: „Badania teoretyczne i eksperymentalne hamulca […]

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Adama Sieradzkiego

Instytut Lotnictwa w Warszawie uprzejmie zawiadamia, że w dniu 15 stycznia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 11:00 w Instytucie Lotnictwa, Warszawa, Al. Krakowska 110/114 w sali konferencyjnej nr 4 w budynku Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych X2 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Adama Sieradzkiego na temat: „Analiza właściwości nośnego wirnika śmigłowca […]

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Iwaniuka

25 kwietnia 2016 roku odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Andrzeja Iwaniuka pt.: „Optymalizacja parametrów lekkiego samolotu w fazie projektu wstępnego”. Promotorem pracy doktorskiej był dr hab. inż. Witold Wiśniowski. Komisja Doktorska podjęła decyzję o zwróceniu się do Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa o nadanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn Andrzejowi Iwaniukowi oraz  o wyróżnienie pracy. Skład Komisji Doktorskiej: […]

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Iwaniuka

Instytut Lotnictwa w Warszawie uprzejmie zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w Instytucie Lotnictwa przy al. Krakowskiej 110/114, w sali konferencyjnej nr 4 budynku Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych (X2), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Iwaniuka na temat: „Optymalizacja parametrów lekkiego samolotu w fazie projektu wstępnego”. Promotor: dr hab. inż. Witold Wiśniowski – prof. Instytutu Lotnictwa […]

Skip to content