Instytut Lotnictwa w Warszawie uprzejmie zawiadamia, że w dniu 17 stycznia 2018 roku (środa) o godz. 11:00 w Instytucie Lotnictwa, Warszawa, Al. Krakowska 110/114 w sali konferencyjne nr 4 w budynku Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych X2 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Grygorcewicza na temat: „Badania teoretyczne i eksperymentalne hamulca lotniczego z napędem elektrycznym – analiza konstrukcyjna”.

Promotor: prof. dr hab. inż. Roman Domański, Instytut Lotnictwa

Recenzenci: dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych; dr hab. inż. Marian Gieras, prof. Politechniki Warszawskiej

Praca doktorska wraz z opiniami Recenzentów znajduje się w Bibliotece Naukowej Instytutu Lotnictwa, Warszawa, Al. Krakowska 110/114, budynek H2a.

 

Podziel się wpisem