W dniu 8 kwietnia 2016 roku, kierownik projektu – dr inż. Antoni Niepokólczycki otrzymał od Instytucji Wdrażającej informację, że zatwierdzony został wniosek o płatność końcową, co zgodnie z umową o dofinansowanie (§7 pkt. 9), równoznaczne jest z uznaniem, że zrealizowany został pełen zakres rzeczowy i finansowy projektu.

Projekt „Nabycie praw ochrony własności przemysłowej metody szybkiej estymacji właściwości aerosprężystych samolotu w czasie prób flatterowych w locie” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 1.3.2, od 1 lipca 2012 r., do 31 grudnia 2015 r., (umowa nr UDA-POIG.01.03.02-14-045/11-02).

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

1. Wykonano analizę europejskiego raportu z poszukiwań sporządzonego dla europejskiego zgłoszenia patentowego EP11461543.8 „A method for in-flight assessment of freedom from flutter of an airplane”;

2. Utrzymano w mocy zgłoszenie patentowe do Europejskiego Urzędu Patentowego, złożono wniosek o badanie rozwiązania, dokonano obowiązujących opłat urzędowych, opracowywano odpowiedzi na zarzuty i wątpliwości EUP, dokonano ostatecznych wymaganych uzupełnień, uzyskano patent europejski obowiązujący w następujących krajach: Holandia, Wielka Brytania, Belgia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy, Czechy, Rumunia, Szwajcaria, Austria i Polska;

3. Przeprowadzono walidację patentu europejskiego w następujących krajach: Holandia, Wielka Brytania, Belgia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy, Czechy, Rumunia, Szwajcaria, Austria i Polska;

4. Opracowano zgłoszenie do USPTO, dokonano zgłoszenia, opracowano odpowiedzi na zarzuty urzędu, uzyskano patent amerykański;

5. Opracowano zgłoszenie do kanadyjskiego urzędu patentowego, dokonano zgłoszenia, opracowano odpowiedzi na zarzuty urzędu, uzyskano patent kanadyjski;

6. Opracowano i wydrukowano w języku angielskim broszurę informacyjną opisującą metodę będącą przedmiotem ochrony patentowej, wraz z ofertą Instytutu Lotnictwa dotyczącą pełnej analizy flatterowej zawierającej próby dowodowe w locie wykorzystujące nową metodę;

7. Przeprowadzono badanie czystości patentowej na obszar UE, US i CA rozwiązania „A method for in-flight assessment of freedom from flutter of an airplane”.

W wyniku realizacji projektu Nabycie praw ochrony własności przemysłowej metody szybkiej estymacji właściwości aerosprężystych samolotu w czasie prób flatterowych w locie”, dla wynalazku A Method for In-flight Assessment of Freedom from Flutter of an Airplane uzyskano:

  • Patent europejski nr EP 2 604 522 B1, data publikacji: 12 sierpnia 2015;
  • Patent kanadyjski nr CA 2 798 644, data publikacji: 10 listopada 2015;
  • Patent amerykański nr US 9 183 180 B2, data publikacji: 10 listopada 2015.
Podziel się wpisem