Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Zakończenie realizacji projektu „Nabycie praw ochrony własności przemysłowej metody szybkiej estymacji właściwości aerosprężystych samolotu w czasie prób flatterowych w locie”

W dniu 8 kwietnia 2016 roku, kierownik projektu – dr inż. Antoni Niepokólczycki otrzymał od Instytucji Wdrażającej informację, że zatwierdzony został wniosek o płatność końcową, co zgodnie z umową o dofinansowanie (§7 pkt. 9), równoznaczne jest z uznaniem, że zrealizowany został pełen zakres rzeczowy i finansowy projektu. Projekt „Nabycie praw ochrony własności przemysłowej metody szybkiej estymacji właściwości aerosprężystych samolotu w czasie prób flatterowych w locie” realizowany był w ramach Programu […]

Skip to content