Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

13. konferencja „Zmęczenie konstrukcji lotniczych”

13 fatigue

Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji zaprasza na 13. konferencję pt. „Zmęczenie konstrukcji lotniczych”, która odbędzie się w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa w dniach 16-17 stycznia 2020 roku. Zapraszamy do zgłaszania referatów zgodnych w tematyką konferencji. Mile widziane są także  referaty obejmujące wszystkie zagadnienia związane ze zmęczeniem struktur lotniczych i integralności strukturalnej. Tematyka konferencji […]

Zakończenie realizacji Projektu „Lekki szybowiec wyczynowy o innowacyjnej konstrukcji skrzydła”

W dniu 22 marca 2016 roku kierownik projektu – dr inż. Antoni Niepokólczycki otrzymał od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informację, że wniosek o płatność końcową został zaakceptowany, co zgodnie z umową o dofinansowanie (§8 pkt. 10), równoznaczne jest z uznaniem, że zrealizowany został pełen zakres rzeczowy i finansowy projektu. Projekt „Lekki szybowiec wyczynowy o […]

Zakończenie realizacji projektu „Nabycie praw ochrony własności przemysłowej metody szybkiej estymacji właściwości aerosprężystych samolotu w czasie prób flatterowych w locie”

W dniu 8 kwietnia 2016 roku, kierownik projektu – dr inż. Antoni Niepokólczycki otrzymał od Instytucji Wdrażającej informację, że zatwierdzony został wniosek o płatność końcową, co zgodnie z umową o dofinansowanie (§7 pkt. 9), równoznaczne jest z uznaniem, że zrealizowany został pełen zakres rzeczowy i finansowy projektu. Projekt „Nabycie praw ochrony własności przemysłowej metody szybkiej […]

Skip to content