W dniu 22 marca 2016 roku kierownik projektu – dr inż. Antoni Niepokólczycki otrzymał od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informację, że wniosek o płatność końcową został zaakceptowany, co zgodnie z umową o dofinansowanie (§8 pkt. 10), równoznaczne jest z uznaniem, że zrealizowany został pełen zakres rzeczowy i finansowy projektu. Projekt Lekki szybowiec wyczynowy o innowacyjnej konstrukcji skrzydłarealizowany był w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 1.3.1, od 1 lipca 2013 r., do 30 listopada 2015 r., (umowa nr POIG.01.03.01-14-03712).

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

 1. Opracowano metodykę pomiarów charakterystyk aerodynamicznych profili, metodykę badań próbek konstrukcyjnych oraz metodykę badań flatterowych zgodnie z wymaganiami przepisów CS-22.
 2. Opracowane zostały modele profili szybowcowych, które posłużyły do przeprowadzenia eksperymentalnych badań podstawowych charakterystyk aerodynamicznych w tunelach aerodynamicznych Ø1,5m i Ø5m.
 3. Opracowano technologię wykonania kesonu i dźwigara.
 4. Wykonano 10 próbek do badań (5 próbek skrzydeł o różnych profilach do badań w tunelu aerodynamicznym, 2 próbki kesonu oraz 3 próbki dźwigara o różnym udziale zbrojenia w przekroju poprzecznym przeznaczonych do badań wytrzymałościowych).
 5. Przeprowadzono eksperymentalne badania aerodynamiczne i wytrzymałościowe różnych wariantów konstrukcyjnych szybowca.
 6. Przeprowadzono analizę efektywności kosztowej budowy szybowca, na podstawie której wytypowany został najlepszy wariant konstrukcyjny do zastosowania w budowie prototypu szybowca.
 7. Zbudowano prototyp szybowca.
 8. Wyznaczono częstotliwości i postaci drgań własnych szybowca podczas prób rezonansowych oraz przeprowadzono próbę statyczną szybowca.

Podstawowe parametry szybowca:

 • Rozpiętość: 13 450 mm
 • Długość: 6 460 mm
 • Wysokość: 1 224 mm
 • Prędkość minimalna: 65 km/h
 • Prędkość dopuszczalna: 270 km/h
 • Doskonałość: 43 / 95-105 km/h
 • Współczynniki obciążeń dop.: +5,3/-2,65
 • Obciążenie powierzchni: 27-55 kg/m2
 • Powierzchnia skrzydeł: 7,0 m2
 • Wydłużenie: 26
 • Masa: 135 kg
 • Maksymalna masa startowa: 385 kg
 • Najmniejsza prędkość opadania: 0,51 m/s przy 72 km/h (35 kg/m2)
 • Prędkość opadania przy 175-199 km/h (33-55 kg/m2): 2,0 m/s
Podziel się wpisem