Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Wyróżnienie Tadeusza Królikiewicza

Instytut Lotnictwa wyróżnił Tadeusza Królikiewicza z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin z podziękowaniami za liczne monografie o Instytucie oraz wieloletnią współpracę. Szacowny jubilat odebrał pamiątkową statuetkę podczas obrad Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa, które miały miejsce 21 grudnia 2016 roku. Tadeusz Królikiewicz jest autorem wielu książek z dziedziny lotnictwa, w tym:  „Polski samolot i barwa”, „Wybrane zagadnienia z Instytutu Lotnictwa” oraz wielu publikacji i artykułów popularno-naukowych z dziedziny lotnictwa […]

Skip to content