Instytut Lotnictwa wyróżnił Tadeusza Królikiewicza z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin z podziękowaniami za liczne monografie o Instytucie oraz wieloletnią współpracę. Szacowny jubilat odebrał pamiątkową statuetkę podczas obrad Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa, które miały miejsce 21 grudnia 2016 roku.

Tadeusz Królikiewicz jest autorem wielu książek z dziedziny lotnictwa, w tym:  „Polski samolot i barwa”, „Wybrane zagadnienia z Instytutu Lotnictwa” oraz wielu publikacji i artykułów popularno-naukowych z dziedziny lotnictwa wojskowego oraz dotyczących broni białej. Podczas swojej pracy w Instytucie Lotnictwa prowadził odbiór projektów konstrukcyjnych dla wojska, między innymi nowych samolotów: Junak 3, TS-8 Bies, czy TS-11 Iskra.

Tadeusz Królikiewicz urodził się w 1926 roku – w tym samym roku założony został również warszawski Instytut Lotnictwa, który także w tym roku obchodzi swoje 90-lecie.

Podziel się wpisem