Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora Instytutu Lotnictwa w Warszawie

Komisja do spraw wyłonienia kandydata na Dyrektora Instytutu Lotnictwa z siedzibą w Warszawie na podst. art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 z późn. zmianami) zaprasza do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora Instytutu Lotnictwa z siedzibą w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydata oraz procedury rekrutacyjnej są dostępne pod tym linkiem. Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie […]

Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy Dyrektora Instytutu Lotnictwa

Komisja do spraw wyłonienia kandydatów na dwa stanowiska Zastępców Dyrektora Instytutu Lotnictwa z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 j.t.) zaprasza do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy Dyrektora Instytutu Lotnictwa z siedzibą w Warszawie. Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko Zastępcy Dyrektora Instytutu Lotnictwa z siedzibą w Warszawie – nie otwierać” […]

Skip to content