Komisja do spraw wyłonienia kandydata na Dyrektora Instytutu Lotnictwa z siedzibą w Warszawie na podst. art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 z późn. zmianami) zaprasza do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora Instytutu Lotnictwa z siedzibą w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydata oraz procedury rekrutacyjnej są dostępne pod tym linkiem.

Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko Dyrektora Instytutu Lotnictwa – nie otwierać” w Kancelarii Głównej w Biurze Podawczym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie

Termin składania zgłoszeń do dnia 5 lutego 2018 roku. W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5w dni robocze w godz. 8:15 – 16:15 lub przesłać listem poleconym na adres:

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Zgłoszenie na stanowisko Dyrektora Instytutu Lotnictwa  – nie otwierać”.

Podziel się wpisem