Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Spotkanie przedstawicieli klastrów z krajów Grupy Wyszehradzkiej

W dniach 25-26 listopada 2019 w Bielsku-Białej odbyła się konferencja pt. Building Bridges in V4 Aviation Community zorganizowana przez Związek Pracodawców Klastry Polskie przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. To pierwsze spotkanie organizacji klastrowych przeznaczone dla branży lotniczej Regionu V4. Głównym celem spotkania było nawiązanie i zacieśnienie współpracy między przedstawicielami krajów V4 działających w przemyśle lotniczym. W ramach konferencji odbyło się siedem paneli tematycznych do udziału […]

1. Kongres Klastrów Wyszehradzkich

1. Kongres Klastrów Wyszehradzkich

Delegacja Instytutu Lotnictwa wzięła udział w 1. Kongresie Klastrów Wyszehradzkich, które odbyło się w dniach 25-26 września 2018 w Gliwicach. Organizatorem wydarzenia był Związek Pracodawców Klastry Polskie. Kraje Grupy V4 należą do najszybciej rozwijających się gospodarek UE, dzieje się tak głównie dzięki tradycjom przemysłowym regionu ale także ciągle niskim kosztom siły roboczej w porównaniu do krajów zachodu UE. Najnowsza rewolucja przemysłowa, zwana rewolucją […]

Skip to content