1. Kongres Klastrów Wyszehradzkich

Delegacja Instytutu Lotnictwa wzięła udział w 1. Kongresie Klastrów Wyszehradzkich, które odbyło się w dniach 25-26 września 2018 w Gliwicach. Organizatorem wydarzenia był Związek Pracodawców Klastry Polskie.

Kraje Grupy V4 należą do najszybciej rozwijających się gospodarek UE, dzieje się tak głównie dzięki tradycjom przemysłowym regionu ale także ciągle niskim kosztom siły roboczej w porównaniu do krajów zachodu UE. Najnowsza rewolucja przemysłowa, zwana rewolucją 4.0 stwarza wyzwania dla krajów konkurujących dotąd niskimi kosztami pracy. Automatyzacja, technologie ICT, robotyzacja itp. powodują zmniejszenie przewagi konkurencyjnej budowanej na konkurencyjnych kosztach robocizny. Jednocześnie przedsiębiorstwa regionu V4 należące do organizacji klastrowych reprezentują najczęściej najwyższy poziom innowacji i zaawansowania technologicznego w stosunku do średniej przemysłowej krajów V4.

Nakłada to na klastry i ich organizacje odpowiedzialność za „wciągnięcie” innych podmiotów gospodarczych do najnowocześniejszych technologii i metod produkcji. Celem kongresu była wymiana informacji między innowacyjnymi przedsiębiorstwami oraz integracja klastrów i inicjatyw klastrowych, podmiotów działających w klastrach z krajów grupy wyszehradzkiej mająca na celu podniesienie ich konkurencyjności i wyrównania szans rozwoju poprzez wymianę doświadczeń. Znaczna część klastrów prowadzi swoją działalność w sektorach innowacyjnych i wysoko technologicznych, które mają ogromną przestrzeń do współpracy i powiązań biznesowych.

Ze względu na kluczową rolę branż high-tech w rewolucji przemysłowej 4.0 wiodącym tematem kongresu były następujące sektory: lotniczo-zbrojeniowo-kosmiczny, ICT, biotechnologia (w tym branża spożywcza i rolnictwo) oraz elektromobilność.

Podziel się wpisem