W dniach 25-26 listopada 2019 w Bielsku-Białej odbyła się konferencja pt. Building Bridges in V4 Aviation Community zorganizowana przez Związek Pracodawców Klastry Polskie przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

To pierwsze spotkanie organizacji klastrowych przeznaczone dla branży lotniczej Regionu V4. Głównym celem spotkania było nawiązanie i zacieśnienie współpracy między przedstawicielami krajów V4 działających w przemyśle lotniczym.

W ramach konferencji odbyło się siedem paneli tematycznych do udziału w których zaproszono przedstawicieli najważniejszych instytucji oraz spółek.

Do udziału w panelach: „Drony jako nowa gałąź przemysłu lotniczego” oraz „Możliwości realizacji wspólnych projektów lotniczych przez przemysły krajów Grupy Wyszehradzkiej” zaproszono zastępcę dyrektora naczelnego Łukasiewicz-ILOT – Sylwestra Wykę.

W jednym ze swoich wystąpień dyrektor Wyka podkreślił, że Polska ma bogate doświadczenia oraz osiągnięcia techniczne i technologiczne w branży bezzałogowej, które należy dalej rozwijać: „To co jest obecnie ważne to skupienie się na tym, aby te systemy były maksymalnie autonomiczne i bezobsługowe”.

Jak wskazują organizatorzy wydarzenia – przemysł lotniczy jest jednym z najbardziej globalnych rodzajów działalności gospodarczej. Globalną konkurencję nadają ton główni gracze międzynarodowi, a jednocześnie w małych i średnich przedsiębiorstwach, które muszą zorganizować się w większe grupy, aby stworzyć wspólną ofertę dla dużych partnerów. Umowy zawierane przez producentów samolotów mają często charakter transgraniczny.

Krzysztof Krystowski, prezes Śląskiego Klastra Lotniczego oraz Związku Pracodawców Klastry Polskie podkreśla: „Istnieją już inicjatywy polegające na międzynarodowej współpracy i przygotowaniu personelu dla przemysłu lotniczego – kraje Grupy Wyszehradzkiej, których bliskość kulturowa i geograficzna predestynuje takie działania, powinny wypracować podobną ścieżkę współpracy”.

Podziel się wpisem