W dniu 22 lutego 2016 roku na posiedzeniu Rady Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej podjęto uchwałę uznającą równoważność dyplomu Krzysztofa Szafrana nadającego mu stopień Doctor of Science z polskim dyplomem doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

Krzysztof Szafran jest pracownikiem Instytutu Lotnictwa od 1980 roku. Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL, specjalność lotnictwo. Doktorat obronił w 1993 roku. Jego zainteresowania naukowe obejmują aerodynamikę, automatykę i systemy pokładowe aparatów latających, a ostatnio bezpieczeństwo lotów. Specjalista budowy i pilotowania poduszkowców. Brał udział w projektach samolot I-22 „Iryda”, samolot I-23 „Manager”, śmigłowiec IS-2, poduszkowce serii PRP-560 i PRC-600 i innych.

Podziel się wpisem