Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

TransNav 2017

Po raz kolejny Instytut Lotnictwa wziął udział w międzynarodowej  konferencji organizowanej przez Akademię Morską w Gdyni pt. „12th International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation”, w skrócie TransNav 2017. Na konferencji została zaprezentowana praca dr. hab. inż. Krzysztofa Szafrana i dr. inż. Zbigniewa Pągowskiego pt. „Efficient and Extremaly Fast Transport Including Search and Rescue Units Using Ground […]

Przyznanie stopnia naukowego doktora habilitowanego Krzysztofowi Szafranowi

W dniu 22 lutego 2016 roku na posiedzeniu Rady Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej podjęto uchwałę uznającą równoważność dyplomu Krzysztofa Szafrana nadającego mu stopień Doctor of Science z polskim dyplomem doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Krzysztof Szafran jest pracownikiem Instytutu Lotnictwa od 1980 roku. Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału […]

Skip to content