Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Przyznanie stopnia naukowego doktora habilitowanego Krzysztofowi Szafranowi

W dniu 22 lutego 2016 roku na posiedzeniu Rady Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej podjęto uchwałę uznającą równoważność dyplomu Krzysztofa Szafrana nadającego mu stopień Doctor of Science z polskim dyplomem doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Krzysztof Szafran jest pracownikiem Instytutu Lotnictwa od 1980 roku. Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL, specjalność lotnictwo. Doktorat obronił w 1993 roku. Jego […]

Skip to content