Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Trisoniczny tunel aerodynamiczny N-3

Unikatowy trisoniczny tunel aerodynamiczny N-3 typu wydmuchowego rozpoczął pracę w 1965 roku. Zastosowanie eżektora ciśnieniowego z częściową recyrkulacją powietrza umożliwiło funkcjonowanie w trzech reżimach prędkości: 

 • poddźwiękowym, 
 • okołodźwiękowym,
 • naddźwiękowym (zakres uzyskiwanych liczb Macha Ma = 0,2–2,3). 

Tunel zasilany jest z dwóch kulistych zbiorników sprężonego powietrza o objętości łącznej wynoszącej 2880 m³ i maksymalnym ciśnieniu 7 atm. Powietrze sprężają sprężarki o mocy łącznej do 2000 kW, odpowiednio oczyszczone i osuszone. 

Średni czas pracy tunelu wynosi:

 • dla naddźwiękowych liczb Macha około 3 minut,
 • dla okołodźwiękowych liczb Macha około 5 minut,
 • dla poddźwiękowych liczb Macha Ma = 0,3–0,5 do kilkunastu minut.

Pomiary wykonywane są w komorze pomiarowej o przekroju poprzecznym 0,6 x 0,6 m,
co klasyfikuje tunel jako największy i najszybszy obiekt w Polsce.

Parametr

Wartość

Wymiary przestrzeni pomiarowej – wysokość x szerokość

0,6 m x 0,6 m

Wymiary przestrzeni pomiarowej – długość

1,5 m

Czynnik roboczy

powietrze

Prędkość czynnika roboczego

Ma = 0,2–2,3

Tunel aerodynamiczny N-3 – zakres usług

 • ciśnieniowe i wagowe badania tunelowe modeli statków powietrznych, pomiar ich charakterystyk aerodynamicznych i rozkładów ciśnienia;
 • pomiary obciążeń aerodynamicznych na elementach modeli samolotów, takich jak:
  • skrzydła, 
  • stateczniki poziome i pionowe, 
  • powierzchnie sterowe, 
  • podwieszenia itp.;
 • pomiary momentu zawiasowego na elementach sterowych;
 • badania granic początku występowania buffetingu oraz jego intensywności
  w szerokim zakresie prędkości przepływu;
 • wizualizacje przepływu metodami:
  • anemometrii obrazowej (PIV), 
  • olejową,
  • Schlierena (monochromatyczna i kolorowa);
 • badania tunelowe charakterystyk aerodynamicznych profili;
 • ciśnieniowe pomiary wielkości nieustalonych z układem wymuszającym ruchy oscylacyjne.
Skip to content