Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Szkolenia praktyczne w zakresie technologii kompozytowych

Szkolenie praktyczne w zakresie technologii kompozytowych jest skierowane do wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w obszarze materiałów kompozytowych, a w szczególności do inżynierów, analityków i konstruktorów, techników. Podczas szkolenia uczestnik zapozna się z procesem wytwarzania struktur laminarnych i przekładkowych w technologii prepregowej, klejonymi i mechanicznymi sposobami łączenia kompozytów, różnymi technologiami napraw, badaniami nieniszczącymi oraz mechanicznymi kompozytów.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych materiałami kompozytowymi, a w szczególności pracowników sektora lotniczego:

 • inżynierów,
 • techników,
 • inspektorów,
 • pracowników firm i uczelni.

Szkolenie praktyczne w zakresie technologii kompozytowych – cele szkolenia

Ukończenie kursu umożliwi uczestnikom zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie:

 • wytwarzania kompozytów,
 • połączeń klejonych i śrubowych struktur kompozytowych,
 • wykonywania napraw kompozytów,
 • przygotowywania próbek kompozytowych i prowadzeniu badań w laboratorium z akredytacją NADCAP.

Szkolenie praktyczne w zakresie technologii kompozytowych – wyposażenie 

podczas szkolenia wykorzystujemy:

 • piece grzewcze,
 • zestaw narzędzi ręcznych do wykonywania napraw kompozytów LESLIE GMI Aero,
 • Hot Bonder HEATCON HCS9000B,
 • zestaw narzędzi pneumatycznych DYNABRADE wraz z akcesoriami,
 • analizator powierzchni klejonych,
 • aparatura do badań mechanicznych i fizyko-chemicznych kompozytów,
 • aparatura do ultradźwiękowych badań nieniszczących,
 • zrzutownik do analizy uszkodzeń kompozytów.

Zakres szkolenia „Composites hands-on training”

Dzień 1

 • Objaśnienie procesu wytwarzania części kompozytowych połączone z prezentacją wyposażenia Centrum Technologii Kompozytowych,
 • Wytworzenie płaskich paneli laminarnych i przekładkowych,
 • Przygotowanie do procesu utwardzania.

Dzień 2

 • Wprowadzenie do łączenia kompozytów,
 • Wykonanie połączeń klejonych kompozytów z użyciem kleju błonkowego oraz kleju w formie pasty,
 • Wiercenie otworów oraz wykonanie połączeń z użyciem elementów złącznych typu Hi-Lok,
 • Analiza uszkodzeń eksploatacyjnych oraz prezentacja wpływu uderzeń na strukturę kompozytów,
 • Prezentacja technik badań nieniszczących z wykorzystaniem uszkodzonych elementów.

Dzień 3

 • Wprowadzenie do napraw struktur kompozytowych,
 • Przygotowanie struktury laminarnej pod naprawę,
 • Przygotowanie struktury przekładkowej pod naprawę,
 • Naprawa struktury kompozytowej łatą utwardzaną przy pomocy konsoli grzewczej.

Dzień 4

 • Wprowadzenie do pomiarów odkształceń,
 • Przygotowanie próbek do badań z wykorzystaniem tensometrii elektrooporowej,
 • Prezentacja testów wytrzymałościowych kompozytów oraz analiza zniszczenia (rozciągnie i ściskanie kompozytów, ściskanie po uderzeniu, badanie odporności połączeń sworzniowych na naciski i  wyrywanie, ścinanie połączeń klejonych),
 • Wprowadzenie do statystycznej analizy danych materiałowych kompozytów.
Skip to content