Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Rozwój transportu lotniczego

Wieloletnie doświadczenie naszych naukowców umożliwia realizację szerokiego zakresu badań i usług w obszarze systemów transportu:

 • opracowywanie prognoz i strategii rozwoju transportu lotniczego, w tym strategii integracji transportu lotniczego z ogólnym systemem transportu (siecią intermodalną – innymi dostępnymi środkami transportu powierzchniowego, wodnego),
 • opracowywanie prognoz i strategii intermodalnej sieci transportowej obsługującej mobilność miejską i rozszerzoną miejską (do regionalnej) z udziałem transportu lotniczego (Urban Air Mobility),
 • badania ilościowe i jakościowe rynku transportu pasażerskiego i towarowego.
 • modelowanie i projektowanie systemów transportu pasażerskiego i towarowego,
 • opracowywanie elementów bezpieczeństwa i ochrony w transporcie lotniczym,
 • analizy w zakresie technicznych i ekonomicznych aspektów budowy, planowania
  i eksploatacji statków powietrznych,
 • prace w obszarze konstrukcji statków powietrznych, w tym obliczenia osiągów statków powietrznych, obliczenia i analizy masy i wyważenia statków powietrznych, obliczenia obciążeń,
 • opracowywanie dokumentów ciągłej zdatności do lotu, w tym Instrukcji Użytkowania w Locie, Instrukcji Obsługi Technicznej, Biuletynów Serwisowych.
 • prace związane z badaniami statku powietrznego, w tym opracowywanie programów prób naziemnych i w locie oraz prowadzenie prób naziemnych i w locie,
 • prace związane z certyfikacją statków powietrznych, w tym opracowywanie programów certyfikacji, analiz spełnienia wymagań certyfikacyjnych, Arkuszy Spełnień i innych dokumentów wymaganych w procesie certyfikacji statków powietrznych.

Jesteśmy koordynatorem projektów rozwojowych, uczestniczymy w wielu istotnych projektach unijnych.

Skip to content