Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Przyrządy i systemy pokładowe

Urządzenia i systemy awioniczne

Urządzenia pomiarowe i diagnostyczne

Organizacja Produkująca

Prowadzimy prace naukowo-badawcze i projektowo-konstrukcyjne, a także wykonawstwo małoseryjne w dziedzinie urządzeń i systemów awionicznych, urządzeń pomiarowych i diagnostycznych oraz instalacji i systemów elektrycznych samolotów, śmigłowców i bezzałogowych statków powietrznych. 

Oferujemy prace projektowe oraz konstrukcyjne w następującym zakresie:

 • Systemy związane z poruszaniem się samolotów oraz RPAS w cywilnej przestrzeni powietrznej, we wszystkich fazach lotu.
 • Systemy awioniczne, w szczególności stabilizacji i sterowania klasycznego, pośredniego i automatycznego samolotów, RPAS, satelitów oraz innych systemów sterowania.
 • Urządzenia awioniczne do pomiaru parametrów ruchu (m.in.: CDA, radiowysokościomierz), położenia przestrzennego (m.in.: INS, AHRS) oraz parametrów eksploatacyjnych (m.in. paliwomierz).
 • Modelowanie matematyczne dynamiki lotu statków powietrznych.
 • Projektowanie układów mikroprocesorowych jako przeliczników dedykowanych dla układów i urządzeń pomiarowych, systemów stabilizacji, sterowania
  i diagnostycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia awionicznego samolotów, RPAS, satelitów, a także innych urządzeń i elementów systemów, które wymagają zastosowania platformy obliczeniowej do implementacji algorytmów numerycznych.
 • Szybkie prototypowanie urządzeń awionicznych, ich montaż oraz certyfikowana  produkcja dla użytkownika komercyjnego.
 • Badania odporności i wytrzymałości na działanie czynników mechanicznych oraz klimatycznych urządzeń i instalacji technicznych.
 • Ekspertyzy i badania oraz ocena wyposażenia lotniczego, systemów i instalacji zakończonych wydaniem orzeczenia na zgodność z normami i przepisami lotniczymi: RTCA, ARINC, MIL, TSO.
 • Wykonywanie prototypów oraz produkcja małoseryjnych urządzeń precyzyjnych:
  – pomiarowych, wskazujących i diagnostycznych.

Dokonujemy ekspertyz i badań oraz oceny wyposażenia lotniczego, systemów i instalacji, zakończonych wydaniem orzeczenia na zgodność z normami i przepisami lotniczymi: RTCA, ARINC, MIL, TSO. Dysponujemy bazą warsztatową umożliwiającą wykonywanie prototypów oraz produkcję małoseryjną urządzeń precyzyjnych: pomiarowych, wskazujących i diagnostycznych. Posiadamy stanowiska i aparaturę umożliwiającą realizację kompleksowych badań wykonywanych urządzeń i wyrobów.

Opracowane i wykonane przez nas produkty znajdują się na wyposażeniu wielu polskich samolotów i laboratoriów. Na szczególną uwagę zasługują: 

 • paliwomierze do samolotów: Iryda, M28 Bryza/Skytruck oraz śmigłowca W-3 Sokół;
 • radiowysokościomierze RWL-750M stosowane w samolotach Iryda, Bryza
  i śmigłowcu Anakonda;
 • zespół momentomierza stosowany w śmigłowcu W-3 Sokół;
 • układy sygnalizacji i oświetlenia pokładowego stosowane w samolotach Iryda oraz Skytruck;
 • autonomiczny układ sterowania samolotu bezpilotowego;
 • rejestrator analogowo-cyfrowy RAC, przeznaczony do zapisu danych analogowych i/lub cyfrowych, zapisu danych z odbiornika GPS, przechowania zapisanych wartości w wewnętrznej pamięci oraz odczytania zapisanych danych na komputerze osobistym;
 • generatory przebiegów przejściowych GPPA-3, GPPA-4, wyładowań elektrostatycznych GWE-2;
 • rejestrator autonomiczny obciążeń zmęczeniowych AROS;
 • testery radiostacji TRS 6113-2, paliwomierza TPPM-1, radiowysokościomierza T4S, momentomierza UD-100M, urządzeń i systemów radionawigacyjnych MRT-3;
 • sterownik trymera steru kierunku samolotu „Orlik”.

ATSK – automatyczny trymer steru kierunku dla samolotu PZL-130 Orlik 

ATSK przeznaczony jest do automatycznego trymowania steru kierunku w samolocie. Poprawia właściwości lotne samolotu oraz zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy pilota. Konstrukcyjnie stanowi jedno urządzenie z trzema złączami, które na podstawie danych wejściowych dotyczących wartości parametrów pracy silnika, prędkości i konfiguracji samolotu generuje sygnały sterujące wychyleniem trymera steru kierunku.

Podstawowe dane techniczne:

 • 182 + (50) x 126 x 66,5 mm;
 • masa: 800 g ± 100 g (bez złącz i wiązek);
 • zasilanie: 27,5 V DC;
 • pobór prądu: < 0,5 A bez prądu w obciążeniach;
 • zakres temperatur pracy: ‒35 ÷ +70⁰C;
 • zakres temperatur przetrwania: ‒55 ÷ +85⁰C.
 • warunki pracy: działanie w dowolnym położeniu przestrzennym samolotu;
 • czas gotowości do pracy: nie więcej niż 60 s od momentu podania zasilania;
 • warunki przechowywania:
  • zalecany zakres temperatury +10 ÷ +30⁰C,
  • wilgotność < 80%;
 • kwalifikacja środowiskowa:
  • według DO-160,
  • według NO 06-A-101.
Skip to content