Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Organizacja Produkująca

Organizacja Produkująca, zatwierdzona przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1702/2003 zgodnie z załącznikiem (Part 21), sekcja A, podczęść G, upoważniona jest do produkcji wyrobów, części i akcesoriów wymienionych w jej wykazie zatwierdzenia, oraz wydawania poświadczenia produkcji w postaci formularza EASA FORM 1.

Obecnie w asortymencie produkowanym przez Organizację Produkującą Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa znajdują się: 

W zakresie zatwierdzenia EASA:

 • Dla samolotu PZL M28 Bryza i Skytruck:
  • paliwomierz PPM-1, PPM-1B (w tym wskaźniki analogowo-cyfrowe, wskaźniki cyfrowe, bloki elektroniczne, nadajniki i sygnalizatory poziomu paliwa); 
  • sygnalizatory poziomu paliwa SN1C/5;
  • bloki oświetlenia BRO-2.
 • Dla samolotu I-23:
  • sygnalizatory reszty paliwa SR/2.

Poza zatwierdzeniem (ISO/AQAP):

 • Dla samolotu PZL M28 Bryza:
  • radiowysokościomierz RWL-750M (w tym wskaźniki analogowe –serwomechaniczne i bloki elektroniczne);
  • testery paliwomierzy TPPM-1;
  • testery radiowysokościomierzy.
 • Dla samolotu PZL-130 Orlik:
  • radiowysokościomierz RWL-750M/O;
  • sygnalizatory reszty paliwa SR/2; 
  • automatyczny trymer steru kierunku – ATSK.
 • Dla śmigłowca PZL W3 Sokół:
  • radiowysokościomierz RWL-750M (w tym wskaźniki analogowe – serwomechaniczne i bloki elektroniczne);
  • testery momentomierzy.

Certyfikat zatwierdzonej Organizacji Produkującej Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa nr PL.21G.034 (Part 21).

Skip to content