Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Obliczenia wytrzymałościowo-sztywnościowe

Analizy wytrzymałościowe MES umożliwiają określenie poziomu naprężeń i odkształceń w zależności od rodzaju działających na analizowany obiekt obciążeń, sposobu utwierdzenia oraz parametrów materiału, z jakiego został wykonany. Uzyskane informacje pozwalają między innymi sprecyzować, czy badany obiekt cechuje odpowiednia wytrzymałość, a także czy zastosowany materiał został wykorzystany w ekonomiczny sposób.

Analizy wytrzymałościowe MES – możliwości badawcze

ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWE STRUKTUR KOMPOZYTOWYCH I METALOWYCH:

 • analizy odporności struktur (konstrukcje lotnicze, szyby i inne) z materiałów jednorodnych i kompozytowych na uderzenia przez obiekty obce z zastosowaniem programu LS-DYNA, w tym symulacje zderzeń z ptakami (metoda ALE i SPH);
 • analizy zmęczeniowe konstrukcji lotniczych, w tym wyznaczanie widm obciążeń (również w oparciu o wyniki badań eksploatacyjnych);
 • opracowanie programów badań statycznych i zmęczeniowych konstrukcji lotniczych;
 • analizy konstrukcji metalowych w zakresie mechaniki pękania (2D i 3D)
  z zastosowaniem metody elementów skończonych i metody elementów brzegowych (programy ANSYS 10, FRANC2D, FRANC3D,AFGROW, NASGRO);
 • projektowanie stanowisk badawczych wraz z analizą wytrzymałości z zastosowaniem metody elementów skończonych;
 • obliczenia wytrzymałościowe MES: statyka liniowa, statyka nieliniowa (duże odkształcenia, kontakt, nieliniowość geometryczna);
 • kompleksowe prowadzenie prac badawczych, od koncepcji stanowiska badawczego, poprzez projekt i organizację wykonania elementów stanowiska u sprawdzonych podwykonawców, do wykonania raportu z badań.

Obliczenia wytrzymałościowo-sztywnościowe – oprogramowanie

 • LS-DYNA,
 • ANSYS,
 • FRANC2D i 3D,
 • AFGROW,
 • NASGRO,
 • MSC PATRAN/NASTRAN,
 • MSC MARC.

Analizy zmęczeniowe konstrukcji lotniczych, w tym wyznaczanie widm obciążeń (również w oparciu o wyniki badań eksploatacyjnych)

 • opracowanie programów badań statycznych i zmęczeniowych  konstrukcji lotniczych;
 • analizy konstrukcji metalowych  w zakresie mechaniki pękania (2D i 3D) z zastosowaniem metody elementów skończonych i metody elementów brzegowych (ANSYS 10, FRANC2D,FRANC3D,AFGROW, NASGRO);
 • projektowanie stanowisk badawczych wraz z analizą  wytrzymałości z zastosowaniem MES;
 • obliczenia wytrzymałościowe MES: statyka liniowa, statyka nieliniowa  (duże odkształcenia, kontakt, nieliniowość geometryczna);
 • kompleksowe prowadzenie prac badawczych, od koncepcji stanowiska badawczego, poprzez projekt  i organizację wykonania elementów stanowiska u sprawdzonych podwykonawców, do wykonania raportu z badań.

Analizy prowadzone są zarówno przy użyciu zaawansowanych pakietów MES: Altair HyperWorks, MSC Patran/Nastran, Femap/Nastran, jak i klasycznych metod obliczeniowych – AMESim (symulacja złożonych układów mechatronicznych).

Analizy sztywnościowo-wytrzymałościowe oraz analizy podatności elementów składowych lub całych podwozi lotniczych

 • optymalizacja i integracja elementów podwozia lotniczego, układu hamulcowego, amortyzatorów i systemów sterowania;
 • ocena procesu projektowania oraz jego zgodność ze standardami, metodologia badań;
 • opracowanie oraz ocena niezawodności i trwałości elementów podwozi lotniczych metodami analitycznymi i doświadczalnymi;
 • analizy stanu wiedzy w zakresie technologii śmigłowcowych i podwoziowych.

Obliczeniowe metody symulacji

 • obciążenia elementów podwozi lotniczych oraz innych struktur i materiałów energochłonnych;
 • obciążenia dynamicznych;
 • symulacje stabilności rozwiązań – potwierdzone eksperymentalnie;
 • zjawiska „shimmy”;
 • zachowania w warunkach ekstremalnych;
 • symulacje komputerowe w zakresie dynamicznym, przyziemienia samolotu dla  różnych koncepcji podwozia lotniczego;
 • zjawiska towarzyszące procesowi hamowania (dynamika, przewodnictwo cieplne, wibracje).
Skip to content