Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Kompozytowe elementy konstrukcji

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie projektowania lotniczych struktur kompozytowych. Prace projektowe realizujemy zgodnie z powszechnie uznawanymi metodykami projektowymi przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Prace prowadzone są w oparciu o zatwierdzenie nr AP 270 Organizacji Projektującej (ADOA) wystawione przez Europejski Nadzór lotniczy EASA.

Nasza działalność koncentruje się wokół:

 • projektowania statków powietrznych;
 • definiowania struktury statków powietrznych;
 • planowania i nadzorowania procesu badawczego;
 • opracowywania kompleksowych programów badań i analizy wyników w zakresie procesu certyfikacji;
 • zarządzania projektami;
 • koordynowania działalności badawczej w obrębie konsorcjów projektowych;
 • współpracy z ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą.

Nasze zainteresowania badawcze skupiają się wokół:

 • statycznej i dynamicznej analizy numerycznej materiałów i struktur kompozytowych;
 • wdrażania i rozwoju kryteriów zniszczenia kompozytów;
 • oceny odporności na uszkodzenia;
 • procesu certyfikacji lotniczych struktur kompozytowych (wg AC 20107B);
 • opracowywania i wdrażania technologii kompozytowych;
 • zagadnień odwrotnych w mechanice materiałów,
 • Wdrażania nowoczesnych metod produkcji elementów lotniczych.
 • Wyznaczania trendów w projektowaniu nowoczesnych struktur lotniczych z naciskiem na redukcję masy, kosztów i czasu produkcji biorąc pod uwagę również aspektów ochrony środowiska.

Kompozytowe elementy konstrukcji – projektowanie

 • Projektowanie konstrukcji oraz części kompozytowych w środowisku CATIA:
  • definicja układu warstw kompozytu w dedykowanym module CATIA CPD umożliwiająca efektywne i elastyczne zarządzanie konstrukcją na wszystkich etapach projektu;
  • optymalizacja układu warstw z uwzględnieniem procesów wytwarzania ręcznego i zrobotyzowanego.
 • Analizy numeryczne z użyciem oprogramowania NASTRAN, PATRAN I HYPERWORKS:
  • sprawdzone i wdrożone metody obliczeniowe pozwalające na dokładne przewidywanie wytrzymałości konstrukcji z uwzględnieniem naprężeń i odkształceń w warstwach
  • obliczenia liniowe (wytrzymałość statyczna, utrata stateczności) oraz nieliniowe (duże przemieszczenia, progresywne zniszczenie);
  • obliczenia wytrzymałości połączeń śrubowych oraz klejonych;
  • analizy wyboczenia oraz drgań własnych, analizy wytrzymałości doraźnej.
Skip to content