Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Badania wibroakustyczne

Wykonujemy badania rezonansowe statków powietrznych oraz innych obiektów, również spoza branży lotniczej, celem określenia ich właściwości dynamicznych. Na podstawie wyników prób rezonansowych statków powietrznych prowadzimy analizy numeryczne z zakresu aeroelastyczności, pozwalające wyznaczyć prędkości i postaci flatteru, zgodnie z wymaganiami przepisów lotniczych. Realizujemy badania drgań, badania akustyczne oraz pomiary innych wielkości i parametrów charakteryzujących pracę, umożliwiających diagnozowanie stanu maszyny, urządzenia, pojazdu czy statku powietrznego w warunkach ich eksploatacji. Wykonujemy badania zlecane przez Klientów zewnętrznych, własne prace badawcze oraz prace realizowane w ramach projektów prowadzonych w Instytucie.  Mobilność wszelkich elementów wyposażenia laboratorium umożliwia przeprowadzenie analiz w miejscu uzgodnionym z Klientem.

Badania wibroakustyczne – wyposażenie

 • wielokanałowe analizatory/rejestratory SCADAS:
  • SCADAS LAB – 128 kanałów pomiarowych (wkładki V8),
  • SCADAS MOBILE – 64 kanały pomiarowe (wkładki V8E),
  • SCADAS MOBILE – 64 kanały pomiarowe (wkładki VB8E – tensometryczne),
  • SCADAS MOBILE – 16 kanałów pomiarowych (wkładki V8);
 • czujniki przyspieszeń:
  • 1-osiowe i 3-osiowe,
  • różne rozmiary:
   • od 8,6 mm (miniaturowe) do 56 mm (sejsmiczne),
   • od 0,3 grama do 210 gramów;
  • różne zakresy pomiarowe:
   • częstotliwości od 0,5 Hz do 40 000 Hz,
   • przyspieszenia od 8·10-6 g do 1000 g;
  • łącznie ponad 300 sztuk różnego typu czujników przyspieszeń;
 • młotki modalne: 
  • PCB 086D50 (masa 5,5 kg, zakres 22 kN),
  • PCB 086D20 (masa 1,1 kg, zakres 22 kN),
  • PCB 086C03 (masa 0,16 kg, zakres 2,2 kN),
  • PCB 086C01 (masa 0,1 kg, zakres 444 N),
  • PCB 086D80 (masa 4,8 g, zakres 222 N);
 • wzbudniki elektrodynamiczne: 
  • EDSW-200 (2000 N) – 2 szt.,
  • PRODERA 20JE20/C (200 N) – 8 szt.,
  • PRODERA EX303C (50 N) – 6 szt.,
  • TMS 2100E11 (440 N) – 1 szt.,
  • LD 100 (8,8 N) – 2 szt.;
 • wibrometr laserowy: 
  • Polytec PSV 500 3D – bezstykowy pomiar drgań;
 • akustyka: 
  • kamera akustyczna,
  • mikrofony,
  • sonda natężeniowa,
  • analizator dźwięku i drgań.

Badania wibroakustyczne – oprogramowanie

 • próby rezonansowe/badania drgań – LMS Test.Lab:
  • MIMO Sweep & Stepped Sine Testing,
  • MIMO Normal Modes Testing,
  • Impact Testing,
  • Operational Modal Analysis;
 • Akustyka – LMS Test.Lab:
  • HD Acoustic Camera,
  • Sound Intensity Testing,
  • Sound Intensity Analysis;
 • rejestracja sygnałów w czasie:
  • LMS Test.Xpress.
Skip to content