Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Badania w warunkach eksploatacji

Pomiary tensometryczne

Pomiary i analiza drgań

Pomiary hałasu

Realizujemy pomiary drgań eksploatacyjnych maszyn, urządzeń oraz pojazdów podczas ich pracy. Stosowany w tym celu system akwizycji danych umożliwia pomiar drgań w wielu punktach (do 256 kanałów) przy pomocy odpowiednich  czujników, a także pomiar
i rejestrację innych wielkości fizycznych niezbędnych do monitorowania pracy oraz oceny stanu badanego urządzenia.

Dostępne są wejścia dla czujników napięciowych (+/- 10V), ICP/IEPE oraz mostków tensometrycznych (1/4-, 1/2-, i pełny mostek). Wysoka częstotliwość próbkowania systemu pomiarowego (do 204 kHz) pozwala na realizację badań zjawisk szybkozmiennych, jak na przykład zderzenia z badaną strukturą obiektów wystrzelonych z działa pneumatycznego, czy też stanów przejściowych, takich jak rozruch czy hamowanie urządzenia.

Skip to content