Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Badania w warunkach mikrograwitacji

Mikrograwitacja stanowi stan przestrzeni, w której przyspieszenie grawitacyjne zostaje znacząco zredukowane bądź całkowicie wyeliminowane, przy czym sama siła grawitacyjna nadal istnieje – powstaje tzw. stan nieważkości.

Jedną z metod tworzenia środowiska mikrograwitacji jest lot suborbitalny na pokładzie rakiety. Rakieta, znajdująca się na znacznej wysokości, na którą nie działają siły aerodynamiczne oraz ma wyłączony napęd, doświadcza swobodnego spadania, w efekcie czego ładunek użyteczny rakiety poddawany jest działaniu mikrograwitacji.

Mikrograwitacja na pokładzie rakiet suborbitalnych może posłużyć precyzyjnym pomiarom właściwości termofizycznych ciekłych metali czy też badaniu reakcji żywych organizmów na bodźce grawitacyjne.

Badania w warunkach mikrograwitacji – możliwości badawcze

Dysponując rakietą ILR-33 BURSZTYN 2K, efektywną kosztowo, skalowalną i ekologiczną konstrukcją, mamy możliwość wydajnego eksperymentowania w mikrograwitacji oraz sondowania atmosfery. Rakieta ILR-33 BURSZTYN 2K wykorzystywana jest podczas lotu jako suborbitalna platforma testowa, mogąca zapewnić do 150 sekund warunków mikrograwitacji dla ładunku o masie 10 kg. Przedział ładunku użytecznego może zostać dostosowany do wymagań Klienta, zapewniając możliwie jak najlepsze warunki badawcze.

Parametry techniczne rakiety ILR-33 BURSZTYN 2K

Długość

4,6 m

Średnica członu głównego

230 mm

Pułap lotu

100 km

Maksymalna prędkość

1300 m/s

Masa ładunku użytecznego

10 kg

Maksymalne przeciążenie

14 g

Czas trwania mikrograwitacji (10-3 g, 5 kg)

150 s

 

Silniki pomocnicze

Typ

Stały materiał pędny

Ciąg maksymalny

2 x 16 000 N

Czas pracy

6 s

Komora spalania

Struktura kompozytowa

 

Silnik główny

Typ

Hybrydowy silnik rakietowy

Utleniacz

Nadtlenek wodoru (H2O2), stężenie 98%+

Paliwo

Polietylen

Ciąg maksymalny

4 000 N

Czas pracy

40 s

Komora spalania

Struktura kompozytowa

 

Skip to content