Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Badania w próżni

Realizujemy badania komponentów, mechanizmów, podsystemów i kompletnych pojazdów kosmicznych (np. satelitów) w symulowanym i w pełni kontrolowanym środowisku kosmicznym na ziemi.

Badania w komorze termiczno-próżniowej umożliwiają m.in.:

 • weryfikację projektu i jego mechanicznego wykonania,
 • potwierdzenie prawidłowego działania w locie:
  • wykazanie solidność konstrukcji;
  • weryfikacja działania zgodne ze specyfikacją w charakterystycznym środowisku;
  • pomiar krytycznych parametrów pracy (rozpraszanie mocy);
 • weryfikację osiągów (w zakresie specyfikacji) w środowisku docelowym,
 • pomiar krytycznych parametrów wydajności (rozpraszanie energii cieplnej),
 • potwierdzenie założeń modelu termicznego,
 • przeprowadzenie bake-out-u i weryfikację rodzaju odgazowanych cząstek.

Komora termiczno-próżniowa – badania

Rodzaje prowadzonych testów:

 • środowiskowe testy obciążeniowe,
 • weryfikacja wydajności,
 • termiczna weryfikacja sprzętu,
 • wypiekanie.

Testowanie odbywa się na czterech poziomach narażeń (stress levels):

 1. Development testing – wykonywane celem zdobycia danych do analizy, realizacja możliwa
  w każdym momencie sekwencji testowej.
 2. Qualification testing – weryfikacja hardware oraz procesu produkcyjnego, z pominięciem jakości wykonania; narażenia środowiskowe większe niż oczekiwane na orbicie. Badanie nie jest wykonywane na modelu lotnym.
 3. Protoflight qualification testing – wykonywane na modelu lotnym, nazywane także protoequal testing albo flight-proof testing.
 4. Acceptance test – weryfikacja jakości wykonania i demonstracja „flight-worthiness”, realizowane po teście kwalifikacyjnym.

Komora termiczno-próżniowa – charakterystyka

Wyposażenie komory w pompy rootsa ECODRY40 oraz pompy turbomolekularne MAG1600 umożliwia osiągnięcie poziomu próżni rzędu 10-6 mbar (10-5 Pa).

Charakterystyka:

 • objętość wewnętrzna komory:4,5m3;
 • użytkowa przestrzeń badawcza: 3,5m3;
 • wymiary stołu pomiarowego: 2100 x 1000 mm;
 • 7 niezależnie kontrolowanych temperaturowo płyt termicznych (niezależne obwody chłodzenia i grzania);
 • system chłodzenia: ciekły azot;
 • wysuwające się na szyny oraz wykonany ze stali nierdzewnej 304 L zbiornik;
 • osłona zbiornika o średnicy 1140 mm, wewnątrz pokryta czarną farbą o wysokiej emisyjności (typ MAP 11 + PU1);
 • temperatura każdego z paneli oraz modułów wewnętrznego płaszcza regulowana w zakresie od -180oC do +165oC;
 • stabilizacja temperatury z wykorzystaniem LN2 oraz GN2;
 • zautomatyzowany proces sterowania i monitorowania pracy komory monitorowany zdalnie za pomocą oprogramowania „SPIRALE Vs”;
 • orientacyjna szybkość zmian temperatury około 1,5oC /min przy grzaniu oraz chłodzeniu;
 • cleanbox klasy ISO 7 wg ISO 14644-1;
 • mikrowaga kwarcowa [QCM];
 • wbudowany analizator gazów resztkowych (RGA);
 • strefa zabezpieczona (strefa EPA) przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ochrona przed ESD).

Laboratorium Badań Środowiskowych jest akredytowanym laboratorium wg normy ISO /IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, zakres akredytacji PCA AB132.

Skip to content