Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Badania klimatyczne

Celem realizacji badań klimatycznych jest określenie zachowania materiałów oraz konstrukcji w zadanych warunkach środowiskowych. Symulacja zróżnicowanych czynników atmosferycznych pozwala na weryfikację zasadności wykorzystania badanych obiektów w określonym środowisku.

Badania klimatyczne – możliwości badawcze

Dysponujemy szerokim wachlarzem wysokiej jakości urządzeń, umożliwiających przeprowadzenie różnorodnych badań klimatycznych. Zapewniamy kwalifikacje w zakresie wysokich i niskich ciśnień oraz szerokiego spektrum temperatur, stosując testy ciśnieniowe, temperaturowe, temperaturowo-ciśnieniowe, gazowe i wodne, a także testy szczelności z użyciem detektora helu. Naszą ofertę poszerzyliśmy o realizację testów w komorze próżniowej – pierwszym takim urządzeniu wykorzystywanym w Polsce. Badania wykonuje wykwalifikowany personel posiadający kompetencje oraz specjalistyczną wiedzę.

Zakres oferowanych przez nas badań:

 • badania odporności na niskie i wysokie temperatury,
 • badania odporności na cykliczne zmiany temperatury,
 • badania odporności na zmiany temperatury i ciśnienia atmosferycznego,
 • badania odporności na osady kondensacyjne (szron i rosa),
 • badania odporności na zwiększoną wilgotność,
 • badania odporności na pył i kurz,
 • badanie odporności na korozję (mgła solna),
 • badania odporności na opady,
 • badania odporności na promieniowanie słoneczne,
 • badania w próżni.
 • kwalifikacje produktowe (dla produktów typu): 
  • oprzyrządowanie testowe, 
  • obudowy, 
  • uszczelki metalowe, 
  • uszczelki elastomerowe, .
  • przyłącza zaciskowe, 
  • rury, 
  • ceramika, 
  • kompozyty, 
  • złącza HP, 
  • armatura wysoko i niskociśnieniowa, 
  • narzędzia, 
  • wtyczki, 
  • łożyska, 
  • zawory, 
  • siłowniki;
 • typy kwalifikacji:
 • kwalifikacje na podstawie zaleceń API 6A /17D akredytacja ISO 17025,
 • weryfikacje wydajności i odporności materiałowej na ciśnienie i temperaturę,
 • ciśnieniowe,
 • cykle temperaturowe,
 • testy wytrzymałości,
 • FAT’s ( Factory Akceptance Tests),
 • test odporności na ciśnienie w tym testy niszczące (up to failure),
 • testy funkcjonalne,
 • testy szczelności,
 • badanie odporności obiektów na szybką dekompresję gazu,
 • testy konstrukcji wspierające proces odwróconego projektowania (reverse prototyping),
 • kwalifikacje  uszczelnień i modyfikacja geometrii połączeń.

Badania klimatyczne – wyposażenie

TERMOBAROKOMORA CLIMAS TYP 1000 FCV 70/1 ZE STEROWNIKIEM SPIRALE VS

 • wymiary przestrzeni roboczej: 1000 x 1000 x 1000 mm (1000 l);
 • zakres temperatury: -70°C ÷ +180°C;
 • zakres ciśnienia:
  • od atmosferycznego do 10 hPa – bez regulacji temperatury,
  • od atmosferycznego do 50 hPa – z regulacją temperatury,
  • od atmosferycznego do 1070 hPa.

KOMORA KLIMATYCZNA CLIMATS 4000 H 70/4G ZE STEROWNIKIEM SPIRALE 3

 • wymiary przestrzeni roboczej: 2000 x 1900 x 1060 mm (4000 l);
 • zakres temperatury: -70°C ÷ +180°C;
 • zakres wilgotności: 20% ÷ 95%.

KOMORA KLIMATYCZNA CLIMATS EXCAL 7728–HE ZE STEROWNIKIEM SPIRALE 3

 • wymiary przestrzeni roboczej: 900 x 950 x 900 mm (770 l);
 • zakres temperatury: -90°C ÷ +200°C;
 • prędkość zmian temperatury: 17°C/min w zakresie temperatur od -55°C do +180°C;
 • zakres wilgotności: 20% ÷ 95%.

KOMORY KLIMATYCZNE 

 • wymiary przestrzeni roboczej: 2500 x 2500 x 2500 mm;
 • zakres temperatury: -100⁰C ÷ +260⁰C;
 • tempo zmiany temperatury: 2⁰C/min.

BASEN TESTOWY

Próby ciśnieniowe umożliwiają weryfikację szczelności oraz jakości wykonania wyrobu.

Wykonujemy badania szczelności obiektów przeznaczonych również do pracy pod wodą.

Możliwość wykonywania prób „na mokro” i „na sucho”.

 • wymiary przestrzeni roboczej: 4500 x 4500 x 4500 mm;
 • testy hydrauliczne: ~2900 bar;
 • testy gazowe: ~ 1720 bar.

STANOWISKO DO SZYBKICH ZMIAN CIŚNIENIA (DEKOMPRESJA)

 • wymiary komory: 770 x 800 x 800 mm (490 l);
 • zmiany ciśnienia od wartości 746,7 hPa do ciśnienia z zakresu od 467 do 90 hPa;
 • czas zmiany ciśnienia nie więcej niż 15 ms.

KOMORA SOLNA TYP SF/CCT/VH ZE STEROWNIKIEM EUROTHERM

 • wymiary przestrzeni roboczej: 850 x 2000 x 1000 mm (1700 l);
 • zakres temperatury: od temperatury otoczenia do +60°C (z wilgotnością) oraz do +70°C (bez wilgotności);
 • badania zgodne z normami: MIL STD-810E, ISO 6270-2, DIN 50.02, ASTM 13117;
 • zakres wilgotności: 
  • od 50% do 95% przy 20°C,
  • od 30% do 95% przy 30°C,
  • od 15% do 95% przy 60°C.

KOMORA DESZCZOWA TYP SWT 600/800 ZE STEROWNIKIEM SIMPATI

 • wymiary przestrzeni roboczej: 1810 x 1800 x 1800 mm (5800 l);
 • średnica stołu obrotowego: 600 mm;
 • możliwość realizacji badań zgodnych z: IPX1, IPX2, IPX3, IPX4, IPX5, IPX6, IPX6K.

KOMORA DO SYMULACJI PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO SUNEVENT SUN/1000 ZE STEROWNIKIEM SIMPATI

 • wymiary przestrzeni roboczej: 1000 x 1000 x 1000 mm (1000 l);
 • moduł do napromieniania:
  • lampa metalohalogenkowa: 2500 W,
  • natężenie napromieniania: 400-1125 W/m²,
  • zakres światła: 280-3000 nm.

KOMORA PYŁOWA ST 2000U ZE STEROWNIKIEM SIMPATI

 • wymiary przestrzeni roboczej: 1000 x 1900 x 950 mm (1800 l);
 • pojemność pyłu: 5 kg suchego pyłu talkowego;
 • możliwość przeprowadzania badań w temperaturze do 55°C oraz zgodnie z normą DIN EN 60529.

SYSTEM WYTWARZANIA GAZU N2

 • zbiornik ciekłego azotu 20 ton,
 • parownik z pomp,
 • wiązki butli 700 l gaz pod ciśnieniem 200 bar.

ZASILACZE HYDRAULICZNE HPU STEROWANE Z PLC

 • wydajności:
 • 5 kpsi (~350 bar) – jednostki olejowe,
 • 20 kpsi (~1400 bar) – jednostki wodne.

DETEKTOR HELU

Realizujemy usługi wykrywania nieszczelności z wykorzystaniem urządzenia do detekcji helu. Lokalizacja i pomiar wielkości nacieku w badanych obiektach może odbywać się dwojako:

 • w testowanym obiekcie wytwarzane jest nadciśnienie helu, a nieszczelność poszukiwana jest na zewnątrz za pomocą obwąchiwacza;
 • wewnątrz obiektu generowana jest próżnia, zaś sam obiekt owiewany jest helem
  od zewnątrz.  
 • dwa tryby testowania: próżnia i obwąchiwanie.

GENERATORY WYSOKICH CIŚNIEŃ

 • gaz N2 do 25 kpsi (~1720 bar),
 • płyny do 42 kpsi (~2900 bar).

URZĄDZENIA POMIAROWE LASER TRACKER

 • precyzyjne pomiary 3D.

STEROWANA POPRZEZ PLC PRASA (ZGNIATACZ) HYDRAULICZNA PRACUJĄCA W DWÓCH KIERUNKACH

 • siła zgniatania: 1,5 M lbs (push) 680 ton,
 • siła rozciągania: 0,1 M lbs (pull) 45 ton.

WIELOKANAŁOWE SYSTEMY REJESTRACJI DANYCH (DAS)

 • kalibracja i akwizycja.
Skip to content