Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Badania dynamiczne
Badania hamulców i materiałów ciernych

Zachowanie elementów konstrukcyjnych określane jest nie tylko w próbach statycznych, ale również w wyniku realizacji prób dynamicznych. Tego rodzaju badania wytrzymałościowe, stanowiące jedną z podstawowych metod oceny własności konstrukcji oraz ich elementów, umożliwiają wyznaczenie dynamicznych właściwości mechanicznych. Testy dynamiczne odgrywają istotne znaczenie w przypadku obiektów przewidzianych do eksploatacji w warunkach dynamicznego obciążenia.

Badania dynamiczne – możliwości badawcze

Realizujemy dynamiczne próby wytrzymałościowe kompletnych konstrukcji i ich elementów. Wykonujemy badania konstrukcji wg indywidualnych zamówień Klientów, łącznie
z przygotowaniem projektu oraz budową stanowiska badawczego.

Badania dynamiczne – wyposażenie:

STANOWISKO DO ZRZUTÓW MŁOT 3 T Z BIEŻNIĄ

Młot przeznaczony jest do badania amortyzacji podwozi lotniczych w warunkach zbliżonych do warunków  lądowania oraz kołowania, badania drgań „shimmy” podwozi, jak również testowania hamulców, kół i ogumienia. Stanowisko umożliwia zadawanie obciążeń dynamicznych w postaci przejazdu  przez przeszkodę.

Specyfikacja stanowiska:

 • maksymalna masa obiektu wraz z elementami montażowymi: 3 T (możliwość rozszerzenia do 6,5 T w przypadku badań kół);
 • maksymalna siła pionowa przy zrzucie: 118 kN;
 • prędkość maksymalna obrotowa bieżni: 800 rpm;
 • prędkość maksymalna obwodowa bieżni: 58,6 m/s;
 • średnica/szerokość bieżni: 1400 mm/530 mm;
 • momenty bezwładności bieżni (regulowane):
  • I1 = 294 kgm²,
  • I2 = 550 kgm²,
  • I3 = 588 kgm²,
  • I4 = 843 kgm².

Charakterystyka badawcza:

 • testy dynamiczne (zrzuty),
 • testy „shimmy”,
 • najazd na przeszkodę,
 • badania hamulców,
 • toczenie kół.

STANOWISKO DO ZRZUTÓW MŁOT 10 T

Młot 10 T przeznaczony jest do badania amortyzacji podwozi lotniczych w warunkach zbliżonych do warunków lądowania. Możliwe jest także przeprowadzenie prób udarowych, na przykład tłumików czy amortyzatorów, jak również prób określających zdolność pochłaniania energii (crash).

Specyfikacja stanowiska:

 • maksymalna masa obiektu wraz z elementami montażowymi: 10 T;
 • maksymalne siły przy zrzucie:
  • siła pionowa 392 kN,
  • siła pozioma 196 kN,
  • siła boczna 157 kN;
 • maksymalne ciśnienie odboju (odciążenie): 3 MPa;
 • maksymalna prędkość rozkręcania koła: 111 m/s;
 • maksymalna prędkość opadania: do 8 m/s – zależna od wysokości badanego obiektu.

Charakterystyka badawcza:

 • testy dynamiczne (zrzuty),
 • testy statyczne kół,
 • testy funkcjonalne.
Skip to content