Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Dr inż. Sylwester Wyka o zrównoważonym lotnictwie

Sylwester Wyka

„Realizujemy projekty dla zrównoważonego lotnictwa w zakresie hybrydowych systemów napędowych, wykorzystania wodoru jako alternatywnego paliwa, czy wpływu emisji zanieczyszczeń i hałasu lotniczego na środowisko. Prowadzone u nas projekty są szansą rozwoju kariery inżynierskiej” – mówi dr inż. Sylwester Wyka, zastępca dyrektora ds. badawczych.

Lot dronem w kategorii szczególnej – analiza ryzyka SORA

logotyp SORA ASSISTANCE

W zależności od poziomu ryzyka operacji lot bezzałogowym statkiem powietrznym może odbyć się w jednej z trzech kategorii, dla których zdefiniowano wymagania jakie powinni spełnić operatorzy oraz producenci. Istotne jest wyodrębnienie w przepisach europejskich i krajowych kategorii szczególnej, która wymaga zezwolenia przez odpowiedni organ nadzorujący. Zgodnie z nowymi regulacjami (rozporządzenie wykonawcze Komisji UE 2019/947) operacje […]

Skip to content