Sylwester Wyka

„Realizujemy projekty dla zrównoważonego lotnictwa w zakresie hybrydowych systemów napędowych, wykorzystania wodoru jako alternatywnego paliwa, czy wpływu emisji zanieczyszczeń i hałasu lotniczego na środowisko. Prowadzone u nas projekty są szansą rozwoju kariery inżynierskiej” – mówi dr inż. Sylwester Wyka, zastępca dyrektora ds. badawczych.

Więcej w materiale „Inżynierskie rozwiązania dla zrównoważonego lotnictwa i kosmosu.

Nasz ekspert:

Dr inż. Sylwester Wyka
Zastępca Dyrektora ds. Badawczych
Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Menadżer nauki i inżynier. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w pracach projektowych, jak i w zarządzaniu zespołami w jednostkach naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych w branży lotniczej i samochodowej, zdobyte między innymi w GE Company Polska – GE Aviation Engineering Design Center oraz w Gerda Hydomat S.A.

W Instytucie pracuje od 2016 roku. Pełnił funkcję dyrektora Centrum Transportu i Konwersji Energii. W 2018 roku został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa. Zarządza 10 centrami kompetencji w obszarze technologii lotniczych, kosmicznych, dronowych, materiałowych, energetycznych i inżynierskich. Odpowiada także za współpracę międzynarodową i rozwój kadry naukowej.

Jest przedstawicielem Komitetu Technicznego w Clean Aviation, partnerstwie unijnym na rzecz badań i innowacji na rzecz czystego lotnictwa. Przez 6 lat był członkiem zarządu Future Sky w stowarzyszeniu EREA, największej w Europie organizacji zrzeszającej badaczy i naukowców z dziedziny aeronautyki.

Działa w grupie roboczej Programu Żwirko i Wigura realizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury. Członek Stowarzyszenia Bezzałogowych Systemów Latających. Był koordynatorem grupy badawczej poświęconej czystej i inteligentnej mobilności w Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Doktor nauk społecznych w dziedzinie zarządzania i jakości. Absolwent studiów Executive Master of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Ukończył Politechnikę Warszawską, gdzie studiował na Wydziale Inżynierii Produkcji, kierunek Automatyka i Robotyka. Autor wielu publikacji naukowych na temat zarządzania.

Podziel się wpisem