Informujemy, iż z dniem 30 września 2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał zmiany numeru pod którym zarejestrowana jest Sieć Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa.

Aktualny numer KRS to: 0000862006.

Zmianie uległy także numery REGON: 387193275 oraz NIP: 1070046338.

Podziel się wpisem