Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Zmiana numeru KRS, NIP i REGON

Informujemy, iż z dniem 30 września 2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał zmiany numeru pod którym zarejestrowana jest Sieć Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa. Aktualny numer KRS to: 0000862006. Zmianie uległy także numery REGON: 387193275 oraz NIP: 1070046338.

Skip to content