26 czerwca 2015 roku odbędzie się  X jubileuszowe Krajowe Forum Wiropłatowe – konferencja naukowa i spotkanie osób zainteresowanych tematyką wiropłatów, zapoczątkowana i organizowana od 1995 roku przez Instytut Lotnictwa.

Celem Forum jest stworzenie możliwości prezentacji wyników badań, wymiany informacji o działalności, osiągnięciach i problemach związanych z wiropłatami w Polsce oraz za granicą.  Zgodnie z praktyką sprawdzoną w czasie poprzednich konferencji oczekujemy referatów związanych z szeroko pojętą tematyką śmigłowcową; produkcja, eksploatacja, nadzór, badania, rozwój i szkolenie mogą być tematem prezentacji na konferencji. Przewidujemy możliwość wygłoszenia referatów przeglądowych, zorganizowanie sesji plakatowej oraz prezentacji wyrobów związanych z techniką śmigłowcową. Przewidziany jest udział gości z zagranicy.

Instytut Lotnictwa przyjął rolę głównego organizatora Forum przy współpracy z instytucjami i organizacjami wymienionymi na stronie tytułowej Komunikatu.

Zapraszamy wszystkich do czynnego uczestnictwa w konferencji i prosimy o poinformowanie o niej innych potencjalnie zainteresowanych osób.

Szczegóły dotyczące Forum Wiropłatowego oraz niezbędne dokumenty:

X KRAJOWE FORUM WIROPŁATOWE 2015

ORGANIZATOR:

 • Instytut Lotnictwa w Warszawie

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Lubelska

 

KOMITET NAUKOWY:

 • Przemysław Bibik – Politechnika Warszawska
 • Martin Bugaj – Žilinská univerzita v Žiline,  Slovensko (Słowacja)
 • Dariusz Frątczak – Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych
 • Jerzy Klimkowski – PZL Świdnik
 • Robert Konieczka –Politechnika Śląska
 • Grzegorz Kowaleczko – Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie / Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 • Wiesław Krzymień – Instytut Lotnictwa
 • Tomasz Łusiak – Politechnika Lubelska
 • Janusz Narkiewicz – Politechnika Warszawska
 • Andrej Novak – Žilinská univerzita v Žiline,  Slovensko  (Słowacja)
 • Krzysztof Sibilski – Politechnika Wrocławska
 • Kazimierz Szumański – Instytut Lotnictwa

 

BIURO ORGANIZACYJNE:

mgr Marek Gospodarczyk
Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
tel.: (22) 846 00 11 w. 553
e-mail: marek.gospodarczyk@ilot.edu.pl

TERMIN FORUM:
26 czerwca 2015 roku

 

MIEJSCE:
Instytut Lotnictwa w Warszawie
Budynek A, Sala IKAR
al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa

 

UCZESTNICTWO:

Liczba miejsc na Forum ograniczona jest do 100 osób ze względu na wielkość sali głównej.

Uczestniczyć w Forum  można na trzy sposoby:

 • zgłoszenie referatu, jego wygłoszenie i publikacja po akceptacji Rady Programowej,
 • zgłoszenie referatu i jego publikacja (bez wygłaszania) po akceptacji Rady Programowej,
 • udział w Konferencji (bez referatu)
 • przewidujemy zorganizowanie sesji plakatowej

 

OPŁATY:

 • Udział w Forum jest płatny: 240 zł netto + VAT
 • Seniorzy oraz studenci są zwolnieni z opłaty.
 • Organizator nie zapewnia noclegów i nie zwraca kosztów podróży.

 

Wpłat należy dokonywać na konto:

Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

Bank Pekao SA
ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa
Nr konta: 90 1240 6247 1111 0000 4977 2760

Z obowiązkowym dopiskiem: Opłata za udział w KFW 2015 (podając: imię i nazwisko/instytucja).

TERMINARZ:

 • 18 maja 2015 r. – Zgłoszenie udziału na załączonym formularzu oraz przesłanie jednostronicowych (A4) streszczeń referatów.
 • 28 maja 2015 r.  – Informacja o akceptacji do wygłoszenia referatu.
 • 26 czerwca 2015 r. (piątek) – X Krajowe Forum Wiropłatowe.

 

WSTĘPNY PROGRAM FORUM:

9.00 – 9.45     – rejestracja
10.00 – 10.30  – powitanie Gości i rozpoczęcie Forum
10.30 – 12.00  – referaty problemowe – Sala IKAR
12.00 – 13.30  – przerwa  obiadowa
14.00 – 20.00   – referaty techniczne –  Sala IKAR

Wymagania dotyczące formatu tekstu streszczeń referatów

Tekst powinien zawierać:

 1. Nazwisko/a/ Autora/Autorów/ i prezentowaną firmę.
 2. Tytuł referatu.
 3. Streszczenie referatu o objętości formatu A4, w j. Word /czcionka 11, pojedynczy odstęp wierszy/
Podziel się wpisem