W dniach 8-9 listopada 2011 roku odbyły się warsztaty zapoznawcze Baltic.AirCargo.Net. Organizatorem spotkania był Instytut Lotnictwa w Warszawie, który był reprezentowany przez dyrektora CNT pana Zbigniewa Wołejszę, koordynatora projektów UE Krzysztofa Piwka, panów Andrzej Iwaniuka, Wojciecha Miksę i Bartosza Dziugieła.

Projekt „Baltic.Air.Cargo.Net” zatwierdzony został przez komitet monitorujący programu ITERREG IVB dla regionu morza bałtyckiego dnia 10 czerwca 2010 roku. Zakontraktowana na 36 miesięcy kwota około 3 milionów euro, rozdysponowana pomiędzy partnerów z Niemiec, Estonii, Finlandii, Łotwy, Litwy, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Białorusi, przeznaczona będzie na wzmocnienie sektora lotniczego transportu towarów oraz poprawę dostępności logistycznej do obszarów południowej Europy, Rosji oraz Azji środkowej i Chin. Projekt przyczyni się do pojawienia się nowych impulsów rozwoju gospodarki.

Idea projektu wynika z obserwacji, iż pomimo istnienia wielu dobrze rozwiniętych regionalnych portów lotniczych, pozostają one w odizolowaniu od międzynarodowego rynku lotniczych przewozów towarowych, co uniemożliwia ich dalszy rozwój.

Dalsze informacje dotyczące Baltic.Air.Cargo.Net dostępne są na stronie:
www.balticaircargo.net

Podziel się wpisem