W dniu 17 marca 2017, w Instytucie Lotnictwa odbyło się Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Aeronautyki i Astronautyki. Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, na spotkaniu został wybrany nowy Zarząd PSAA oraz skład Komisji Rewizyjnej. Przez ostatnie dwa lata funkcję prezesa stowarzyszenia pełnił dyrektor Instytutu Lotnictwa, prof. Witold Wiśniowski. Nowym prezesem Polskiego Stowarzyszenia Aeronautyki i Astronautyki, wybranym na kadencję 2017-2018, został pan Paweł Stężycki, dyrektor Engineering Design Center.

Pozostali członkowie Zarządu PSAA wybrani na lata 2017-2018 to: prof. Mirosław Rodzewicz (Politechnika Warszawska) – wiceprezes, prof. Jacek Szumbarski (Politechnika Warszawska) – skarbnik, prof. Andrzej Żyluk (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych) – sekretarz oraz prof. Zdobysław Goraj (Politechnika Warszawska/Instytut Lotnictwa) – koordynator ds. kontaktów z zagranicą.

Zebranie rozpoczęło się od sprawozdania z działalności PSAA w roku 2016/2017 oraz sprawozdania finansowego za ostatni rok, następnie, poprzez głosowanie jawne, wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia oraz skład Komisji Rewizyjnej.

Stowarzyszenie, w ubiegłym roku, nadało honorowe członkostwo PSAA dwóm profesorom z zagranicznych uczelni – profesorowi Mike’owi Benzakeinowi z Ohio State University, za wieloletnią współpracę z Instytutem Lotnictwa i wkład we współpracę USA i Polski w zakresie lotnictwa oraz profesorowi Rayowi Whitfordowi z Cranfield University za wieloletni aktywny udział w konferencjach naukowych RRDPAE i READ oraz wspieranie i promocję PSAA na arenie międzynarodowej. Dyrektor Paweł Stężycki zaprezentował krótko sylwetkę prof. Benzakeina oraz zdał relację z ceremonii wręczenia mu honorowego członkostwa PSAA podczas zeszłorocznej konferencji EASN w Porto.

Zebranie Walne zakończyła prezentacja dyrektora Witolda Wiśniowskiego pod tytułem: „Koncepcja zmian organizacyjnych w modelu zarządzania instytutami badawczymi w Polsce”.

Podziel się wpisem