Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Aeronautyki i Astronautyki

W dniu 17 marca 2017, w Instytucie Lotnictwa odbyło się Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Aeronautyki i Astronautyki. Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, na spotkaniu został wybrany nowy Zarząd PSAA oraz skład Komisji Rewizyjnej. Przez ostatnie dwa lata funkcję prezesa stowarzyszenia pełnił dyrektor Instytutu Lotnictwa, prof. Witold Wiśniowski. Nowym prezesem Polskiego Stowarzyszenia Aeronautyki i Astronautyki, wybranym na kadencję 2017-2018, został pan Paweł Stężycki, dyrektor Engineering Design […]

Skip to content