Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Komunikat z dn. 23 grudnia 2015) za artykuły naukowe publikowane na łamach kwartalników: „Prace Instytutu Lotnictwa” oraz „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” przyznawane jest 9 pkt. do dorobku naukowego. Autorzy publikujący w „Fatigue of Aircraft Structures” otrzymują 8 pkt. Zapraszamy autorów do współpracy i kontaktu z Wydawnictwami Naukowymi Instytutu Lotnictwa.

Podziel się wpisem