Trzy czasopisma naukowe otrzymały pozytywną ocenę MNiSW

0

Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Komunikat z dn. 23 grudnia 2015) za artykuły naukowe publikowane na łamach kwartalników: „Prace Instytutu Lotnictwa” oraz „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” przyznawane jest 9 pkt. do dorobku naukowego. Autorzy publikujący w „Fatigue of Aircraft Structures” otrzymują 8 pkt. Zapraszamy autorów do współpracy i kontaktu z Wydawnictwami Naukowymi Instytutu Lotnictwa.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

Brak aktualizacji