Wydawnictwa naukowe

Wydawnictwa Naukowe Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa systematycznie redagują i publikują artykuły oraz książki przygotowane przez czołowych polskich i zagranicznych naukowców. Wydają prace inżynierów lotniczych i pracowników Instytutu oraz  autorów zatrudnionych w innych, związanych z lotnictwem i kosmonautyką instytucjach i organizacjach. Działalność wydawniczą wspomaga sześcioosobowe Kolegium Redakcyjne, grupa naukowców z działów badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, odpowiedzialnych za wybór najlepszych materiałów do publikacji. Wybitni polscy naukowcy z najlepszych uczelni i organizacji naukowych recenzują każdą książkę, artykuł lub komunikat, aby zapewnić najwyższy poziom merytoryczny każdej publikacji.

Wydawnictwa Naukowe Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa wydają siedem serii wydawniczych:

„Transactions on Aerospace Research”

prace-ilot-transactions-ioa

Recenzowany kwartalnik naukowy wydawany w języku angielskim. Jest jednym z najdłużej wydawanych czasopism naukowych w Polsce poświęconych tematyce lotniczej i kosmicznej. Pierwszy numer ukazał się w 1951 roku. W kwartalniku zamieszczane są artykuły o głównych pracach i projektach Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, pracach statutowych, badaniach dofinansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz projektach naukowych realizowanych w ramach programów ramowych Unii Europejskiej, własne materiały konferencyjne i materiały zaproszonych gości, materiały z sympozjów i inne komunikaty. W kwartalniku wydawane są również prace habilitacyjne pracowników Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa w języku polskim. Czasopismo dostępne jest w wersji on-line na stronie: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/prace_ilot/

ISSN 2545-2835

Sciendo: https://content.sciendo.com/view/journals/tar/tar-overview.xml

„Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa”

biblioteka-naukowa-ilot-scientific-library-ioa

Seria wydawnicza obejmująca książki z zakresu nauki o lotnictwie, technologiach kosmicznych i pokrewnych dziedzinach, monografie naukowe i inne dzieła.

„Biblioteka Historyczna”

biblioteka-historyczna-historical-library

Książki wydawane w ramach tej serii dotyczą rozwoju techniki polskiej i światowej, wkładu polskich inżynierów w rozwój lotnictwa, rozwoju myśli naukowej i badań.

„Fatigue of aircraft structures”

fatigue-of-aircraft-structures

Seria monograficzna jest w pełni poświęcona najnowszym badaniom nad zmęczeniem struktur lotniczych wykonanych przez autorów. Ich obszar obejmuje: pełnozakresowe badania zmęczeniowe konstrukcji lotniczych i komponentów konstrukcji, zmęczenie materiałów i konstrukcji, zaawansowane materiały i innowacyjne koncepcje strukturalne, projekty konstrukcji lotniczych odpornych na uszkodzenia, przedłużanie okresu użytkowania starzejących się flot, system diagnostyki strukturalnej, wzrost pęknięć, badania nieniszczące i zagadnienia zdolności do lotu.

Strona monografii: https://content.sciendo.com/view/journals/fas/fas-overview.xml

„Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych”

minib-marketing-of-scientific-and-research-organizations

Recenzowany kwartalnik naukowy skierowany do osób profesjonalnie zajmujących się marketingiem instytucji naukowych i badawczych. Głównym celem czasopisma jest prezentacja najnowszych wyników badań oraz rozwiązań praktycznych w zakresie marketingu stosowanych przez instytucje naukowe i badawcze, m.in. instytuty, uczelnie, parki technologiczne z całej Europy. Tematyka czasopisma dotyczy aktualnych trendów, nowych narzędzi oraz strategii w marketingu instytucji naukowych i badawczych.

Strona czasopisma: www.minib.pl

Publikacje jubileuszowe

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w ramach swojej działalności wydawniczej publikuje książki o charakterze jubileuszowym, nawiązujące do okrągłych rocznic działalności Instytutu oraz książki historyczne i naukowo-techniczne związane z lotnictwem.

 

Kontakt:
Kierownik Biblioteki
mgr Kamila Kaczyńska
tel.: (+48) 22 846 00 11 wew. 249
mail: kamila.kaczynska[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl

E-sklep: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/sklep/