Wydawnictwa Naukowe Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa systematycznie redagują i publikują artykuły oraz książki przygotowane przez czołowych polskich i zagranicznych naukowców. Wydają prace inżynierów lotniczych i pracowników Instytutu oraz  autorów zatrudnionych w innych, związanych z lotnictwem i kosmonautyką instytucjach i organizacjach. Działalność wydawniczą wspomaga sześcioosobowe Kolegium Redakcyjne, grupa naukowców z działów badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, odpowiedzialnych za wybór najlepszych materiałów do publikacji. Wybitni polscy naukowcy z najlepszych uczelni i organizacji naukowych recenzują każdą książkę, artykuł lub komunikat, aby zapewnić najwyższy poziom merytoryczny każdej publikacji.


Członkowie Kolegium Redakcyjnego Biblioteki Naukowej i Biblioteki Historycznej:

Dr hab. inż. Grzegorz Socha, prof. nadzw. – Przewodniczący 
grzegorz.socha[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl 

Prof. dr hab. inż. Maciej Bossak 
maciej.bossak[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl

Prof. dr hab. inż. Jerzy Kozak 
jerzy.kozak[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl

Prof. dr hab. inż. Roman Domański 
roman.domanski[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl

Prof. dr hab. inż. Zdobysław Goraj 
goraj[at]meil.pw.edu.pl

Dr hab. inż. Andrzej Leski 
andrzej.leski[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl


Czasopisma Naukowe:

Transactions on Aerospace Research

Redaktor Naczelny:
prof. dr hab. inż. Cezary Galiński
cegal[at]meil.pw.edu.pl


Fatigue of Aircraft Structures

Redaktor Naczelny:
Dr inż. Antoni Niepokólczycki
antoni.niepokolczycki[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl


Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych

Redaktor Naczelny
Prof. Bogdan Sojkin
bogdan.sojkin[at]ue.poznan.pl