Szanowni Państwo,

Instytut Lotnictwa w Warszawie powstał jako Instytut Badań Technicznych Lotnictwa w 1926 roku i miał swój udział w badaniach niemal wszystkich polskich konstrukcji lotniczych. Początkowo wyniki swoich prac Instytut prezentował w „Sprawozdaniach IBTL”. Po wojnie – od 1951 do 2018 roku czasopismo naukowe Instytutu było publikowane jako „Prace Instytutu Lotnictwa” oraz „Transactions of the Institute of Aviation”. W roku 2018 zmieniło nazwę na Transactions on Aerospace Research. Publikujemy w nim nowe, oryginalne artykuły dotyczące nauk lotniczych i kosmicznych, włączając w to inżynierię lotniczą i kosmiczną, materiałoznawstwo lotnicze i kosmiczne, astrofizykę, astronomię, obserwacje zdalne, fotogrametrię, telekomunikację, meteorologię, prawo lotnicze i kosmiczne, ekonomię lotniczą i kosmiczną, organizację przemysłu lotniczego i kosmicznego, medycynę lotniczą i kosmiczną oraz historię lotnictwa i kosmonautyki. Artykuły są publikowane w języku angielskim. Do współpracy zapraszamy autorów z całego świata. Wszystkie artykuły zgłoszone do Transactions on Aerospace Research są recenzowane. Czasopismo jest indeksowane w bazach ICI Journals Master List oraz BazTech. Niniejsza strona internetowa stanowi archiwum artykułów, zaś czasopismo w nowej odsłonie prezentujemy pod adresem.

Na podstawie Komunikatu Ministra Nauki (Komunikat z dn. 5 stycznia 2024 roku) za artykuły naukowe publikowane na łamach czasopisma przyznawane jest 20 punktów do dorobku naukowego.

Profesor Cezary Galiński

Redaktor Naczelny

Redakcja:

Dział Wydawnictw
Al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

+48 22 846 00 11 w. 249

tar@ilot.lukasiewicz.gov.pl