Transactions on Aerospace Research

O CZASOPIŚMIE

Transactions on Aerospace Research jest czasopismo naukowe publikowane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w Warszawie.

Historia i misja

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w Warszawie została pierwotnie założona jako Techniczne Zakłady Naukowe Lotnictwa w 1926 roku i odegrała kluczową rolę w testowaniu i rozwoju niemal wszystkich samolotów polskiej konstrukcji. Początki czasopisma sięgają wczesnej serii publikacji znanych jako Raporty IBTL. Po II wojnie światowej, w 1956 roku, Instytut rozpoczął wydawanie czasopisma naukowego pod nazwą Prace Instytutu Lotnictwa. W 2018 roku nazwa została zmieniona na obecną, czyli Transactions on Aerospace Research, co odzwierciedla nasze zaangażowanie w bycie globalną platformą dla wszystkich naukowców zajmujących się lotnictwem i naukami kosmicznymi.

Czasopismo Transactions on Aerospace Research ma za zadanie służyć jako dynamiczna platforma dla rozwoju i wymiany najnowszej wiedzy w dziedzinie badań lotniczych. Czasopismo odgrywa wyróżniającą się rolę w przybliżaniu wschodnioeuropejskich tradycji inżynierii lotniczej szerszej globalnej publiczności i integrowaniu ich z szerszymi tradycjami światowymi. Nieustannie dąży do wspierania innowacji i zachęcania do współpracy naukowców z różnych środowisk, przesuwając granice tego, co uważa się za możliwe w technologii lotniczej i nauce. Transactions on Aerospace Research stara się być liderem w kształtowaniu przyszłości inżynierii lotniczej i kosmicznej oraz znacząco przyczyniać się do ewolucji tej dziedziny poprzez podkreślanie najnowocześniejszych badań i ułatwianie dyskusji na temat pojawiających się trendów i wyzwań.

Pod kierownictwem profesora Cezarego Galińskiego, redaktora naczelnego, nasze czasopismo konsekwentnie zyskuje na prestiżu i globalnym zasięgu. Na podstawie komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 roku za artykuły publikowane na łamach Transactions on Aerospace Research przyznawane jest 20 punktów do dorobku naukowego.

Zapewnienie jakości

Każda praca złożona do czasopisma przechodzi rygorystyczny proces recenzji „podwójnie ślepej”, zapewniając najwyższe standardy doskonałości akademickiej. Jesteśmy indeksowani w wielu bazach danych badawczych, w tym w bazach danych ICI Journals Master List i BazTech, co podkreśla nasze zaangażowanie w jakość i dostępność publikacji naukowych.

Otwarty dostęp i opłaty

Transactions on Aerospace Research jest czasopismem Open Access, oferującym większą widoczność i wpływ na pracę autorów. Nie pobieramy żadnych opłat za przetwarzanie artykułów ani innych opłat za publikację. Takie podejście jest zgodne z naszą misją swobodnego i szerokiego rozpowszechniania najnowszych badań.

Koszty wydawnicze czasopisma pokrywane są głównie przez Dział Wydawnictw Naukowych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa w Warszawie, a dodatkowe środki pochodzą z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Archiwizacja i integralność

Jako przyszłościowe czasopismo naukowe staramy się zapewnić długowieczność i integralność naszych publikacji. Korzystamy z systemu archiwizacji Sciendo w Portico w celu długoterminowej ochrony zasobów cyfrowych. Ponadto nasz udział w systemie Similarity Check gwarantuje oryginalność i wiarygodność publikowanych przez nas treści.

Reklama i marketing

Czasopismo nie prowadzi żadnych komercyjnych działań reklamowych ani marketingowych.

Harmonogram wydawniczy

Czasopismo jest publikowane cztery razy w roku, w miesiącach Marzec, Czerwiec, Wrzesień i Grudzień.