Transactions on Aerospace Research

Cele i zakres

Czasopismo Transactions on Aerospace Research ma za zadanie służyć jako dynamiczna platforma dla rozwoju i wymiany najnowocześniejszej wiedzy w dziedzinie badań nad lotnictwem i kosmonautyką. Czasopismo obejmuje szeroki zakres tematów z dziedziny inżynierii lotniczej i kosmicznej, w tym między innymi:

 • Aerodynamika i aeroakustyka
 • Awionika
 • Osiągi, stabilność i kontrola statków powietrznych
 • Inżynieria strukturalna
 • Materiały lotnicze i kosmiczne
 • Systemy napędowe
 • Systemy nawigacji i naprowadzania
 • Konserwacja i diagnostyka
 • Technologie produkcyjne
 • Bezpieczeństwo i niezawodność
 • Drgania i aeroelastyczność

Ponadto, mile widziane są wypowiedzi z pokrewnych dziedzin naukowych, które przecinają się z lotnictwem i eksploracją kosmosu, w tym między innymi z następujących:

 • Astrofizyka
 • Astronomia
 • Teledetekcja
 • Fotogrametria
 • Nauki o atmosferze
 • Nauki o materiałach
 • Prawo lotnicze i kosmiczne
 • Lotnictwo i gospodarka kosmiczna
 • Organizacja lotnictwa i przestrzeni kosmicznej
 • Medycyna lotnicza i kosmiczna
 • Historia lotnictwa i technologii kosmicznych
 • Komunikacja lotnicza

Ze względu na swoją historię, Transactions on Aerospace Research odgrywa wyróżniającą się rolę w przybliżaniu wschodnioeuropejskich tradycji inżynierii lotniczej szerszej globalnej publiczności i integrowaniu ich z szerszymi tradycjami światowymi. Obecnie czasopismo ma jeszcze bardziej globalny zasięg. Nieustannie dąży do wspierania innowacji i zachęcania do współpracy naukowców z różnych środowisk, przesuwając granice tego, co uważa się za możliwe w technologii lotniczej i nauce. Transactions on Aerospace Research stara się być liderem w kształtowaniu przyszłości inżynierii lotniczej i kosmicznej oraz znacząco przyczyniać się do ewolucji tej dziedziny poprzez podkreślanie najnowocześniejszych badań i ułatwianie dyskusji na temat pojawiających się trendów i wyzwań.

Transactions on Aerospace Research jest czasopismem Open Access. Nie pobieramy żadnych opłat za przetwarzanie artykułów ani innych opłat za publikację. Takie podejście jest zgodne z naszą misją swobodnego i szerokiego rozpowszechniania najnowszych badań.