Transactions on Aerospace Research

RADA NAUKOWA I REDAKCJA

Rada naukowa:

Dr Georges Bridel, ALR Aerospace (Szwajcaria)

Prof. Cristina Cuerno-Rejado, Universidad Politécnica de Madrid (Hiszpania)

Prof. Laurent Dala, Northumbria University (Szkocja)

Prof. Cezary Galiński,
Politechnika Warszawska (Polska), Przewodniczący Rady

Prof. Francesco Marulo, Universita’ degli Studi di Napoli Federico II (Włochy)

Prof. Spiros Pantelakis, University of Patras (Grecja)

Prof. Dieter Scholz, Hamburg University of Applied Sciences (Niemcy)

Dr David Zimcik,
National Research Council Canada (Kanada)

Redaktor Naczelny:

prof. dr hab. inż. Cezary Galiński

prof. dr hab. inż. Cezary Galiński
Politechnika Warszawska, Polska

Sekretarz Redakcji:

mgr Agata Smaruj-Urbanowska

mgr Agata Smaruj-Urbanowska
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Polska

Redaktor Statystyczny:

Dr inż. Mirosław Rodzewicz, Politechnika Warszawska, Polska

Redaktorzy Tematyczni:

prof. Sergii Boichenko, Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy „Kijowski Instytut Politechniczny im. Igora Sikorskiego”, Ukraina

prof.  Martin Bugaj, Uniwersytet w Żylinie, Słowacja

prof. Hikmet Karakoc, Uniwersytet Techniczny w Eskisehir, Turcja

prof. dr hab. inż. Jerzy Kozak, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Polska

prof. Andrej Novak, Uniwersytet w Żylinie, Słowacja

Dr Adam Przekop, NASA Langley Research Center, Oddział Mechaniki Strukturalnej i Koncepcji, USA

prof.  Janusz Romanski, Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w USA „Polonia Technica”, USA

prof. Yevhenii Shkvar, Zhejiang Normal University, Chiny

Wydawca:

Sciendo – registered in Poland under the name
De Gruyter Poland Ltd., ul. Bogumila Zuga 32A, 01-811 Warsaw, Poland
Subsidiary of Walter de Gruyter GmbH

Wydawnictwo i Redakcja
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
Al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa, Polandska
https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/prace_ilot/