Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Nominacja do Zarządu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

Edyta Słupecka, pełnomocnik dyrektora ds. systemu zarządzania jakością i akredytacji laboratoriów w Instytucie Lotnictwa została wybrana w dniu 14 kwietnia 2016 roku przez XXVI Walne Zgromadzenie przedstawicieli Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 do Zarządu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000. Udział Edyty Słupeckiej w pracach Zarządu ma przyczynić się do rozwoju Klubu, promocji wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania w Polsce oraz promocji krajowego systemu oceny zgodności. Klub […]

Skip to content